Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mùa Hè Xanh (Tremolo - Diatonic)

Sáng tác: Vũ Hoàng
Tabs: Tremolo
 ( 6 10 11 , 11 11 , 11 12 10 10 , 11
 6 10 10 , 10 10 , 10 11 , 10 9 6
 5 6 8 , 9 8 , 7 5 8 8
 5 5 6 , 9 , 8 6 7 5 8 , 6 ) X2

 11 11 13 , 11 11 14

 ( 14 14 14 , 13 13 13 16 15 14
 14 14 14 , 13 14 10 11 11
 14 14 14 , 14 13 13 16 15 14
 13 13 13 , 13 14 10 11 14 ) X2

Tabs: Diatonic

Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre
-3'' -4 +5 , +5 +5 , +5 -5 -4 -4 , +5
mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về
-3'' -4 -4 , -4 -4 , -4 +5 , -4 +4 -3''
Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê
+2 -3'' -3 , +4 -3 , -2 +2 -3 -3
ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê
+2 +2 -3'' , +4 , -3 -3'' -2 +2 -3 , -3''

Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ
Trường làng vui cho em trang sách mới i tờ
Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi
để màu xanh vút lên trên cánh đồng ngát hương

Mùa hè xanh     Mùa hè xanh
+5 +5 +6 ,      +5 +5 -6

( Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương
-6 -6 -6 , +6 +6 +6 -7 +7 -6
Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương
-6 -6 -6 , +6 -6 -4 +5 +5
Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha
-6 -6 -6 , -6 +6 +6 -7 +7 -6
Vang câu ca trên những chặng đường xa
+6 +6 +6 , +6 -6 -4 +5 -6     ) X2

Video Music:
 
 Note:( Là Rê Mi Mi Mi Mi Fa Rê Rê Mi
 Là Rê Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Là
 Mì Là Sì Đô Sì Sòl Mì Sì Sì
 Mì Mì Là Đô Sì Là Sòl Mì Sì Là ) X2

 Mi Mi Sol Mi Mi La

 ( La La La Sol Sol Sol Si Đố La
 La La La Sol La Rê Mi Mi
 La La La La Sol Sol Si Đố La
 Sol Sol Sol Sol La Rê Mi La )X2

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)