Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mẹ Hiền Yêu Dấu - Vy Oanh

 6 6 9 , 10 11 / 11 13 , 12 , 11 12
Mẹ hiền yêu dấu / mẹ đã trao về ta
7 8 , 9 10 / 10 12 , 11 , 10 11
Ngàn muôn âu yếm / trong những năm vừa qua
6 6 9 , 10 11 / 11 16 , 14 13 12
Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời
 11 , 12 11 , 8 9 8 6
con vẫn nhớ hoài bóng dáng Người

Mẹ hiền yêu dấu / dù sáng hay về đêm
Lòng nguyện luôn luôn / săn sóc mẹ bình yên
Và con sẽ đến / vào bất cứ lúc nào
Khi có ai làm mẹ nghẹn ngào
--> (Đoạn này giống đoạn trên)

 8 9 10 13 , 13 14 13 , 12 11
Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ
11 12 11 , 10 9 10 , 9 8
Con sẽ ôm , mẹ thật sát , trong lòng
 8 9 10 13 , 13 14 13 12 11
Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng
 11 12 , 14 14 15 , 14 , 12 11
Tình yêu thương con đã trao cho mẹ

Mẹ hiền yêu hỡi những lúc mẹ cười vui
Là mặt trời sáng chói mưa buốt không hề rơi
Và con sẽ cố từ sáng đến trưa chiều
Khi thấy mẹ được cười vui thật nhiều
--> (Thổi giống đoạn đầu )

Mẹ hiền yêu hỡi khi lớn khôn ra đời
con sẽ nhớ hoài bóng dáng Người

Tabs: Diatonic
( -3'' -3'' , +4 , -4 +5 / +5 +6 , -5 , +5 -5
-2 -3 , +4 -4 / -4 -5 , +5 , -4 +5
-3'' -3'' , +4 , -4 +5 / +5 -7 , -6 , +6 , -5
+5 , -5 +5 , -3 +4 -3 -3'' ) X2

-3 +4 -4 +6 , +6 -6 +6 , -5 +5
+5 -5 , +5 -4 +4 , -4 +4 -3
-3 +4 -4 +6 , +6 -6 +6  -5 +5
+5 -5 , -6 -6 +7 , -6 , -5 +5

Video Music:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)