Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lối Nhỏ Vào Đời (Tremolo - Diatonic)

Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
Tabs: Tremolo
(Tone Cao)
Anh sẽ là dòng sông
14 15 13 11 14
để em là biển rộng
 11 14 , 11 14 11
anh sẽ là gió lộng
 15 16 14 16 11
để em là mây bay
 14 18 , 15 18 17
anh sẽ là nắng mai
 18 17 14 17 15
để em là hoa đỏ
 14 16 , 14 16 15
anh sẽ là lối nhõ
 16 14 13 16 11
để em bước vào đời.
 16 , 14 , 14

Đời em là chim én bay
 17 19 , 17 19 22 19
đời em là hương tỏa đâu đây
 15 20 16 17 16 17 17
đời em là bình minh rực cháy
 14 18 , 14 14 16 , 14 15
đời em là hạnh phúc tràn đầy
 16 18 16 , 15 , 16 14

đời em là câu hát ru
 17 19 , 17 19 22 19
đời em là sáo diều vi vu
 15 20 16 17 16 17 17
đời em là tình yêu bỏng cháy
 14 18 , 14 14 16 , 14 15
anh đã cho em mùa xuân này.
 16 18 15 , 16 14 , 16 14

Câu cuối: anh đã cho em Mùa Xuân.
 16 18 15 16 , 18 17 22

Tabs: Tremolo
(Tone Thấp)
6 9 7 5 6
5 6 , 5 6 5
9 8 6 8 5
6 10 , 9 10 11
10 11 6 11 9
6 8 , 6 8 9
8 6 7 8 5
8 , 6 , 6

11 13 , 11 13 14 13
9 12 8 11 8 11 11
6 10 , 6 6 8 , 6 9
8 10 8 , 9 , 8 6

11 13 , 11 13 14 13
9 12 8 11 8 11 11
6 10 , 6 6 8 , 6 9
8 10 9 , 8 6 , 8 6

8 10 9 8 , 10 11 14

Tabs: Diatonic
-6 +7 +6 +5 -6
+5 -6 , +5 -6 +5
+7 -7 -6 -7 +5
-6 -8 , +7 -8 +8
-8 +8 -6 +8 +7
-6 -7 , -6 -7 +7
-7 -6 +6 -7 +5
-7 ,  -6 ,  -6

+8 +9 , +8 +9 -10 +9
+7 -9 -7 +8 -7 +8 +8
-6 -8 , -6 -6 -7 , -6 +7
-7 -8 -7 , +7 , -7 -6

+8 +9 , +8 +9 -10 +9
+7 -9 -7 +8 -7 +8 +8
-6 -8 , -6 -6 -7 , -6 +7
-7 -8 +7 , -7 -6 , -7 -6

Câu cuối : -7 -8 +7 -7 , -8 +8 -10

Video Music:
 
Note:
 
La Đố Sol Mi La
 Mi La Mi La Mi
 Đố Si La Si Mi
 La Rế Đố Rế Mí
 Rế Mí La Mí Đố
 La Si La Si Đố
 Si La Sol Si Mi
 Si La La

 Mí Sól Mí Sól Lá Sól
 Đố Fá Si Mí Si Mí Mí
 La Rế La La Si La Đố
 Si Rế Si Đố Si La

 Mí Sól Mí Sól Lá Sól
 Đố Fá Si Mí Si Mí Mí
 La Rế La La Si La Đố
 Si Rế Đố Si La Si La

 Si Rế Đố Si Rế Mí Lá

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)