Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi

Tabs: Tremolo 
14 15 18 15 11 14 , 11 14 15 18 15 11 14
14 15 18 15 11 14 , 11 14 15 18 15 17
17 19 19 19 21 22 , 19 21 22 19 22 17 18
18 16 16 14 13 11 , 11 16 18 17 18 11 14

14...., 14 11 9 14
11 14 15 16 , 15 16 14 11
14 12 11 ,9 10 11 6
6 8 5 5
5 6 8 , 11 8 5 6
6 10 11 , 13 11 6 10

( 14 18 17 , 20 17 14 18 )
Tabs: Diatonic 
-6 7 -8 7 5 -6 , 5 -6 7 -8 7 5 -6
-6 7 -8 7 5 -6 , 5 -6 7 -8 7 8
8 9 9 9 10 -10 , 9 10 -10 9 -10 8 -8
-8 -7 -7 -6 6 5 , 5 -7 -8 8 -8 5 -6

-6...., -6 5 4 -6
5 -6 7 -7 , 7 -7 -6 5
-6 -5 5 ,4 -4 5 -2
-2 -3 2 2
2 -2 -3 , 5 -3 2 -2
-2 -4 5 , 6 5 -2 -4

( -6 -8 8 , -9 8 -6 -8 )

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  La Đố Rế Đố Mi La Mi La Đố Rế Đố Mi La
 La Đố Rế Đố Mi La Mi La Đố Rế Đố Mí
 Mí Sól Sól Sól Đố Lá Sól Đố Lá Sól Lá Mí Rế
 Rế Si Si La Sol Mi Mi Si Rế Mí Rế Mi La

 La La Mi Đô La
 Mi La Đố Si Đố Si La Mi
 La Fa Mi Đô Rê Mi Sòl
 Sòl Sì Mì Mì
 Mì Sòl Sì Mi Sì Mì Sòl
 Sòl Rê Mi Sol Mi Sòl Rê

 (La Rế Mí Fá Mí La Rế)

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)