Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cô Tấm Ngày Nay - Ngọc Châu (Full)

Tabs: Tremolo
Intro
( 16 14 13 , 14 13 , 14 10 18
 16 14 18 , 16 14 18 , 16 14
 16 14 13 , 14 13 , 14 10 18
 16 14 18 , 16 14 18 , 16 14 13 ) x2

Quê hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh
13 13 14 13 10 , 10 9 , 10 11 10
đồng lúa thẳng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ
 10 16 14 16 13 18 , 18 15 , 18 14 , 14 16 13 14
em ra chốn đô thành xa rời vòng tay mẹ yêu
 13 13 14 13 10 , 10 9 , 6 9 6 10
từ nay giữa chốn phồn hoa xa rời cánh diều mơ ước hôm nào
 10 13 14 16 13 18 , 18 15 , 18 14 , 14 16 14 13

xa cánh diều mơ ước tuổi thơ.
 18 , 18 15 , 18 17 15 18
Nhớ thương những lời mẹ ru những đêm trăng vàng sáng trong
 18 15 18 13 14 16 , 16 14 13 11 16 14
mơ ước thành cô tấm ngày xưa
 18 , 18 15 , 18 17 15 18
sớm hôm không ngại gian khó tiếng chim oanh vàng thiết tha.
 18 15 15 13 14 16 , 16 14 13 11 16 14

Em ra chốn đô thành mong thành cô tấm ngày nay
 13 13 14 13 10 , 10 9 , 10 11 , 9 10
từ nay giữa chốn phồn hoa
 10 16 , 14 16 13 18
lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào.
 18 15 18 14 , 14 16 14 13

Tabs: Diatonic
Intro
(-7 -6 +6 , -6 +6 , -6 -4 -8
-7 -6 -8 , -7 -6 -8 , -7 -6
-7 -6 +6 , -6 +6 , -6 -4 -8
-7 -6 -8 , -7 -6 -8 -7 -6 +6 ) x2

+6 +6 -6 +6 -4 , -4 +4 , -4 +5 -4
-4 -7 -6 -7 +6 -8 , -8 +7 , -8 -6 , -6 -7 +6 -6
+6 +6 -6 +6 -4 ,  -4 +4 , -3'' +4 -3'' -4
-4 +6 -6 -7 +6 -8 , -8 +7 , -8 -6  -6 -7 -6 +6

-8 , -8 +7 , -8 +8 +7 -8
-8 +7 -8 +6 -6 -7 , -7 -6 +6 +5 -7 -6
-8 , -8 +7 , -8 +8 +7 -8
-8 +7 +7 +6 -6 -7 , -7 -6 +6 +5 -7 -6

+6 +6 -6 +6 -4 , -4 +4 , -4 +5 , +4 -4
-4 -7 , -6 -7 +6 -8
-8 +7 -8 -6 , -6 -7 -6 +6 

Video Music:

Note
Intro
 
Si La Sol La Sol La Rê Rế
 Si La Rế Si La Rế Si La
 Si La Sol La Sol La Rê Rế
 Si La Rế Si La Rế Si La Sol

 Sol Sol La Sol Rê Rê Đô Rê Mi Rê
 Rê Si La Si Sol Rế Rế Đố Rế La La Si Sol La
 Sol Sol La Sol Rê Rê Đô Là Đô Là Rê
 Rê Sol La Si Sol Rế Rế Đố Rế La La Si La Sol

 Rế Rế Đố Rế Mí Đố Rế
 Rế Đố Rế Sol La Si Si La Sol Mi Si La
 Rế Rế Đố Rế Mí Đố Rế
 Rế Đố Đố Sol La Si Si La Sol Mi Si La

 Sol Sol La Sol Rê Rê Đô Rê Mi Đô Rê
 Rê Si La Si Sol Rế
 Rế Đố Rế La La Si La Sol

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)