Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chiếc Gậy Trường Sơn

Artist: Phạm Tuyên
Tabs: Tremolo 
14 14 14 14 , 13 15 13 , 13 14
Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân
 10 13 13 10 , 13 15 13 , 13 14
đặt cho tên gọi là "chiếc gậy Trường Sơn"
 12 , 13 13 13 , 12 12 13 , 13 12 10
luyện cho đôi chân vượt đường xa không mõi
 12 10 12 12 10 , 12 10 15 , 14 13 14
luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui.
 14 15 15 , 14 15 15 18 18
Gậy trong tay mồ hôi đã bóng
 13 15 14 13 , 13 10 14 15 12 13
màu gỗ quê hương mang cả mối tình dân
 11 11 13 6 , 13 11 , 11 10 9 9
như nhắn nhủ những ai lên đường
 9 10 11 , 13 11 10 9 10
mà lời hứa với bao người thân.

 15 18 18
Trường Sơn ơi!
 18 17 18 15 18 14 , 15 18 18
nơi núi mờ xa mà ta chưa qua
 18 17 18 15 , 14 16 14 13 14
có suối reo có gió ngàn cây
 14 16 14 13 , 12 13 , 14 14
có dốc cao vực sâu mất lối
 14 14 15 10 , 14 13 , 14 10 10
mây trắng quyện dưới chân bước bồi hồi
 14 14 15 10 , 14 13 , 14 15
có nắng lửa đốt thiêu vách núi

 14 15 14 ,     15 , 17 17
   ơ ... ơ...    Trường Sơn ơi!
 18 18 19 17 18 15 , 17 14 15 18 15 18
ta đến bên Người với gậy quê hương
 13 , 16 16
Trường Sơn ơi!
14 16 18 16 14 13
ta đã lên đường
 14 10 12 14 14 , 15 14 , 15 14 13 12 13
khi lửa tiền phương đang nhắc ta gấp bước đường xa.
 14 10 12 14 14 , 15 10 , 15 14 13 12 13
Khi thù giặc cướp nước cháy bõng trong lòng ta.


Đoạn 2: Thay dòng cuối bằng dòng sau:
 14 10 12 14 14 , 15 14 , 15 18 17 18 15 18


Tabs: Diatonic 
-6 -6 -6 -6 , +6 +7 +6 , +6 -6
-4 +6 +6 -4 , +6 +7 +6 , +6 -6
-5 , +6 +6 +6 , -5 -5 +6 , +6 -5 -4
-5 -4 -5 -5 -4 , -5 -4 +7 , -6 +6 -6
-6 +7 +7 , -6 +7 +7 -8 -8
+6 +7 -6 +6 , +6 -4 -6 +7 -5 +6
+5 +5 +6 -3'' , +6 +5 , +5 -4 +4 +4
+4 -4 +5 , +6 +5 -4 +4  -4

+7 -8 -8
 -8 +8 -8 +7 -8 -6 , +7 -8 -8
-8 +8 -8 +7 , -6 -7 -6 +6 -6
-6 -7 -6 +6 , -5 +6 , -6 -6
-6 -6 +7 -4 , -6 +6 , -6 -4 -4
-6 -6 +7 -4 , -6 +6 , -6 +7

-6 +7 -6 , +7 , +8 +8
-8 -8 +9 +8 -8 +7 , +8 -6 +7 -8 +7 -8
+6 , -7 -7
-6 -7 -8 -7 -6 +6
-6 -4 -5 -6 -6 , +7 -6 , +7 -6 +6 -5 +6
-6 -4 -5 -6 -6 , +7 -4 , +7 -6 +6 -5 +6

Đoạn 2 : Dòng cuối thay bằng dòng sau:
-6 -4 -5 -6 -6 , +7 -6 , +7 -8 +8 -8 +7 -8

Video Music 
Sheet Music:
Note:
 La La La La Sol Đố Sol Sol La
 Rê Sol Sol Rê Sol Đố Sol Sol La
 Fa Sol Sol Sol Fa Fa Sol Sol Fa Rê
 Fa Rê Fa Fa Rê Fa Rê Đố La Sol La
 La Đố Đố La Đố Đố Rế Rế
 Sol Đố La Sol Sol Rê La Đố Fa Sol
 Mi Mi Sol Là Sol Mi Mi Rê Đô Đô
 Đô Rê Mi Sol Mi Rê Đô Rê

 Đố Rế Rế
 Rế Mí Rế Đố Rế La Đố Rế Rế
 Rế Mí Rế Đố La Si La Sol La
 La Si La Sol Fa Sol La La
 La La Đố Rê La Sol La Rê Rê
 La La Đố Rê La Sol La Đố

 La Đố La Đố Mí Mí
 Rế Rế Sól Mí Rế Đố Mí La Đố Rế Đố Rế
 Sol Si Si
 La Si Rế Si La Sol
 La Rê Fa La La Đố La Đố La Sol Fa Sol
 La Rê Fa La La Đố Rê Đố La Sol Fa Sol

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)