Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Biết Cách Nào Cho Quên - Ưng Hoàng Phúc

Soạn tabs: Semi Sukune
Tabs: Tremolo 
5 6 8 9, 6 8 9 11 9 8 5 6 8 9
6 8 9 11 9 8 6 12
12 13 12 12 10 11 10 9 10 8

5 6 8 9, 6 8 9 11 9 8 5 6 8 9
6 8 9 11 9 8 6 12
12 13 12 12 10 11 10 9 10 11

9 11 15 14
14 16 15 16 15 18 15 16 14 13 13 13 11 14
9 11 15 14
14 16 15 16 15 18 15 16 14 13 13 13 14 11
9 11 15 14
14 16 15 16 15 18 15 16 14 13 13 18 16 15
15 16 14 16 15 9 9 11 10 13 16 13 14
Tabs: Diatonic 
 2 -3" -3 4 -3" -3 4 5 4 -3 2 -3" -3 4
 -3" -3 4 5 4 -3 -3" -5
 -5 6 -5 -5 -4 5 -4 4 -4 -3

 2 -3" -3 4 -3" -3 4 5 4 -3 2 -3" -3 4
 -3" -3 4 5 4 -3 -3" -5
 -5 6 -5 -5 -4 5 -4 4 -4 5

 4 5 7 -6
 -6 -7 7 -7 7 -8 7 -7 -6 6 6 6 5 -6
 4 5 7 -6
 -6 -7 7 -7 7 -8 7 -7 -6 6 6 6 -6 5
 4 5 7 -6
 -6 -7 7 -7 7 -8 7 -7 -6 6 6 -8 -7 7
 7 -7 -6 -7 7 4 4 5 -4 6 -7 6 -6

Video Music:
 
Sheet Music
Note: 
  Mì Là Sì Đô Là Sì Đô Mi Đô Sì Mì Là Sì Đô
 Là Sì Đô Mi Đô Sì Là Fa
 Fa Sol Fa Fa Rê Mi Rê Đô Rê Sì

 Mì Là Sì Đô Là Sì Đô Mi Đô Sì Mì Là Sì Đô
 Là Sì Đô Mi Đô Sì Là Fa
 Fa Sol Fa Fa Rê Mi Rê Đô Rê Mi

 Đô Mi Đố La
 La Si Đố Si Đố Rế Đố Si La Sol Sol Sol Mi La
 Đô Mi Đố La
 La Si Đố Si Đố Rế Đố Si La Sol Sol Sol La Mi
 Đô Mi Đố La
 La Si Đố Si Đố Rế Đố Si La Sol Sol Rế Si Đố
 Đố Si La Si Đố Đô Đô Mi Rê Sol Si Sol La

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)