Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bằng Lòng Đi Em

Artist: Vinh Sử
Tabs: Tremolo 
6 6 9 10 , 10 9 10 , 12 13 14 13 12 10
Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cau trầu
 12 13 14 16 , 18 , 16 14 12 , 14 15 18
mẹ cho lên hõi kết hoa bằng thuyền đưa dâu
 15 18 13 14 10 12 , 11 13 11 9 , 9 9
áo cưới hình đôi bồ câu khăn vấn nhiễu vàng mượt đầu
6 6 9 10 , 10 9 10 , 12 13 14 13 12 10
bằng lòng đi em quê miền Tây cây trái xanh màu

 6 6 9 10 , 10 9 10 , 12 13 14 13 12 10
bằng lòng đi em dâu làng anh không thiếu bạc tiền
 12 13 14 16 , 18 , 16 14 12 , 14 15 18
cườm xanh tay nhẫn rất sang bảy vòng xi-mem
 15 18 13 14 10 12 , 11 13 11 9 , 9 9
đám cưới bà con ngợi khen dây pháo thả dài nổ rền
6 6 9 10 , 10 9 10 , 12 13 14 13 12 10
bằng lòng đi em qua mùa trăng mình cưới nhau liền

 18 18 , 16 16 , 16 , 14 13 10 , 12 13 14 16 16
hõi mãi em im re sao mà làm thinh không muốn nói
 14 18 16 18 16 12 14 16 13
anh trắng đêm muỗi kêu lời vo ve
 11 13 11 10 11 10 9
em biết chưa đông đã về
 11 13 14 11 , 6 14 13 12 10
nghe gió đưa bụi chuối sau hè

bằng lòng đi em không lẻ loi đom đóm lập lòe
bằng lòng đi em quê miền tây quen khói lam chiều
cầu tre lắt lẻo bướm ong phượng hồng ve kêu
giếng nước gầu khuya tình yêu chim líu lo chuyền cành điều
bằng lòng đi em quê miền Tây quen khói lam chiều.

Tabs: Diatonic 
-3'' -3'' +4 -4 , -4 +4 -4 , -5 +6 -6 +6 -5 -4
-5 +6 -6 -7 , -8 , -7 -6 -5 , -6 +7 -8
+7 -8 +6 -6 -4 -5 , +5 , +6 +5 +4 , +4 +4
-3'' -3'' +4 -4 , -4 +4 -4 , -5 +6 -6 +6 -5 -4

-3'' -3'' +4 -4 , -4 +4 -4 , -5 +6 -6 +6 -5 -4
-5 +6 -6 -7 , -8 . -7 -6 -5 , -6 +7 -8
+7 -8 +6 -6 -4 -5 , +5 , +6 +5 +4 , +4 +4
-3'' -3'' +4 -4 , -4 +4 -4 , -5 +6 -6 +6 -5 -4

-8 -8 , -7 -7 , -7 , -6 +6 -4 , -5 +6 -6 -7 -7
-6 -8 -7 -8 -7 -5 -6 -7 +6
+5 +6 +5 -4 +5 -4 +4
+5 +6 -6 +5 , -3'' -6 +6 -5 -4 

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  Là Là Đô Rê Rê Đô Rê Fa Sol La Sol Fa Rê
 Fa Sol La Si Rế Si La Fa La Đố Rế
 Đố Rế Sol La Rê Fa Mi Sol Mi Đô Đô Đô
 Là Là Đô Rê Rê Đô Rê Fa Sol La Sol Fa Rê

 Là Là Đô Rê Rê Đô Rê Fa Sol La Sol Fa Rê
 Fa Sol La Si Rế Si La Fa La Đố Rế
 Đố Rế Sol La Rê Fa Mi Sol Mi Đô Đô Đô
 Là Là Đô Rê Rê Đô Rê Fa Sol La Sol Fa Rê

 Rế Rế Si Si Si La Sol Rê Fa Sol La Si Si
 La Rế Si Rế Si Fa La Si Sol
 Mi Sol Mi Rê Mi Rê Đô
 Mi Sol La Mi Là La Sol Fa Rê

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)