Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân

Artist: Huy Thục
Tabs: Diatonic
-6 -6 , +6 +5 , +4 +5 -6 , -6 +6 +5 , -6
Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận
+7 +7 , -8 +8 , +9 +9 +8 , -8 +7 -8 +8
trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác
-6 , +7 -8 , +8 -8 +7 , +7 -6 +5 -6
nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người
-5 , -5 +5 -4 , -4 +5 -6 , -6 -6 +5
dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời
-6 , +7 , -8 +8
Cờ sao quyết thắng

+9 +9 +8 , +8 -8 +7 , +8 -8
lấp lánh soi sáng đường cháu đi
+8 , +8 +8 , +7 +8 , +7 -8
Đi ta đi giải phóng miền Nam
+8 +8 , -8 +7 , +7 -6 , +7 -6 , +6 +5
khi quê hương nhà vẫn còn bóng tên xâm lược
-4 +5 , -4 -4 +5 -6 , +8 , -8 +7 , +8 -8
thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
-6 +8 , -8 +7 , +8 -8
lời Bác thúc giục chúng ta
-7 , -8 -7 , -6 +6 , -6 , -7 -8 , +5 +6 -6
chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.

Đoạn 2
Năm xưa Bác cùng đàn con đi chiến dịch
núi rừng vẫn nhớ suối vẫn trong in hình bóng Bác
cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ
Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào
Đoàn quân hôm nay

vẫn phất cao cờ đõ Bác trao
Đi ta đi giải phóng miền Nam
khi quê hương nhà vẫn còn bóng tên xâm lược
thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi
lời Bác vang lệnh tiến công
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân

Đoạn 3
Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời
giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng
đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm
gian nan đâu bằng lòng hờn căm cao ngút trời
Miền Nam ta ơi!

hãy phất cao cờ đõ thắm tươi
Ta xông lên giải phóng thành đô,
phá hết bót đồn, quét sạch hết quân xâm lược
Vì độc lập tự do quyết giành ấm no
giành lấy những mùa xuân
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân
Tabs: Tremolo
14 14 , 13 11 , 9 11 14 , 14 13 11 , 14
 15 15 , 18 17 , 19 19 17 , 18 15 18 17
 14 , 15 18 , 17 18 15 , 15 14 11 14
 12 , 12 11 10 , 10 11 14 , 14 14 11
 14 , 15 , 18 17

 19 19 17 , 17 18 15 , 17 18
 17 , 17 17 , 15 17 , 15 18
 17 17 , 18 15 , 15 14 , 15 14 , 13 11
 10 11 , 10 10 11 14 , 17 , 18 15 , 17 18
 14 17 , 18 15 , 17 18
 16 , 18 16 , 14 13 , 14 , 16 18 , 11 13 14

Video Music:

Sheet Music
Note: 
 La La Sol Mi Đô Mi La La Sol Mi La
 Đố Đố Rế Mí Sól Sól Mí Rế Đố Rế Mí
 La Đố Rế Mí Rế Đố Đố La Mi La
 Fa Fa Mi Rê Rê Mi La La La Mi
 La Đố Rế Mí

 Sól Sól Mí Mí Rế Đố Mí Rế
 Mí Mí Mí Đố Mí Đố Rế
 Mí Mí Rế Đố Đố La Đố La Sol Mi
 Rê Mi Rê Rê Mi La Mí Rế Đố Mí Rế
 La Mí Rế Đố Mí Rế
 Si Rế Si La Sol La Si Rế Mi Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)