Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh Vẫn Hành Quân - Huy Du

Tabs: Tremolo 
 Đoạn 1
Anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch
14 15 11 14 , 13 11 13 14 11
mé đồi quê anh bước trăng non ló đỉnh rừng
 13 9 10 10 11 , 13 11 10 , 11 11 6
anh vẫn hành quân lưng đèo qua bãi suối
 14 15 11 14 , 13 11 13 14 14
súng ngang đầu anh gối anh qua khắp tuyến đường
 13 11 9 10 11 , 13 11 10 , 11 11 6

trời Điện Biên mây trắng
 14 , 16 15 , 18 17
gió lưng đèo chiến thắng
 13 14 16 19 , 17 15 , 18 17
tưng bừng trong ánh nắng
 14 13 14 18 , 15 18 , 17 17

dù thời gian phai sắc
 13 14 13 14 , 16 15 ,18 17
đất nước còn chia cắt
 13 14 16 19 , 17 15 , 18 17
vẫn bước anh không ngừng
 14 13 14 18 , 18 15 , 16 14

Đoạn 2
anh vẫn hành quân tiêu diệt hết quân thù
súng cầm tay tiến bước anh đi khắp chiến trường
anh vẫn hành quân mưa ngàn thêm gió núi
có Bác Hồ chỉ lối mắt anh thêm sáng ngời

lòng anh mang Ấp Bắc
dẫu cho đường xa lắc
không lùi anh vẫn bước
dù bao cơn giông tố
bước hành quân không sờn
vẫn hát vang trên đường

Đoạn 3
anh vẫn hành quân qua đồng khô vũng lầy
máu Điện Biên anh dũng anh đi khắp núi rừng
anh vẫn hành quân mưa ngàn thêm gió núi
khắp sông dài anh tới quê ơi nhắn mấy lời

dòng Cửu Long xa tắp
nước sông Hồng miền Bắc
đôi dòng chung miếng đất
vì quê hương đất nước
vẫn đang còn đế quốc
chiến đấu
anh không ngừng

anh vẫn hành quân
chân đều chân bước dồn
gian khổ anh không sờn
khi giặc kia vẫn còn
hum hum hum hum hum hum
hum hum hum hum hum hum
hum hum hum hum hum.
Tabs: Diatonic 

-6 +7 +5 -6 , +6 +5 +6 -6 +5
+6 +4 -4 -4 +5 , +6 +5 -4 , +5 +5 -3''
 -6 +7 +5 -6 , +6 +5 +6 -6 -6
+6 +5 +4 -4 +5 ,  +6 +5 -4 , +5 +5 -3''

-6 , -7 +7 , -8 +8
+6 -6 -7 +9 , +8 +7 , -8 +8
-6 +6 -6 -8 , +7 -8 , +8 +8

+6 -6 +6 -6 , -7 +7 , -8 +8
+6 -6 -7 +9 , +8 +7 , -8 +8
-6 +6 -6 -8 , -8 +7 , -7 -6

Video Music:
Sheet Music:
Note: 
La Đố Mi La , Sol Mi Sol La Mi
 Sol Đô Rê Rê Mi , Sol Mi Rê , Mi Mi Là
 La Đố Mi La , Sol Mi Sol La La
 Sol Mi Đô Rê Mi , Sol Mi Rê , Mi Mi Là

 La , Si Đố , Rế Mí
 Sol La Si Sól , Mí Đố , Rế Mí
 La Sol La Rế , Đố Rế , Mí Mí
 Sol La Sol La , Si Đố , Rế Mí
 Sol La Si Sól , Mí Đố , Rế Mí
 La Sol La Rế , Rế Đố , Si La
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)