Tabs Mới Nhất

Harmoncia Tabs - Chuyện Tình Của Biển

Artist: Thanh Tùng
Tabs: Diatonic 
+5 +6 , +5 +6 -6 -6 , +6 +6 -4
Ngày xưa biển không có cát như bây giờ
+5 +6 , +5 +6 -6 -6 , -6 -4
Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ
+4 -7 , -7 -7 +6 -6
Và gió gió hát thật êm
+5 +6 , +6 +6 -4 -4
và mây mây trôi thật hiền
-3'' -4 -4 , -3'' +5 -4 -4 -4 +4
Biển ngây thơ và biển không như bây giờ...

+7 +7 +7 -8 +8
Rồi một ngày em đến
 +6 -9 +8 +8 , +6 -9 , +8 -8 -8 , +7 +7
biển hát em nghe bài hát có đôi câu chuyện buồn
+7 +7 +7 -8 +8
Rồi một ngày em đến
+6 -9 +8 +8 , +6 -9 ,+8 -8 +7 -8 , +7 -8
biển hát em nghe bài hát có những niềm vui thật vui
+7 +7 +7 -8 +8
Rồi một ngày em vắng
+6 -9 , -9 +8  +8  , +6 -9 , -9 -9 +8
làn gió nhớ tóc ai  bờ cát nhớ chân ai
+6 +8 ,  -8 +8 -8 , +7 +7
để sóng hát ru   miệt mài.

+7 +7 +7 -8 +8
Rồi một ngày em vắng
+6 -9 +8 +8 , +6 -9 -9 +8 +8
biển nhớ mong em biển thức đã bao đêm
+6    +9 ,   -8 +8 -8 +7 , +8 , +7 , -8 +8    -8
biển thấy    trong mình   có   một    trái   tim

+7 , +6 -6 , +5 +6 , -4 +5
Ôi ngày xưa ngày xưa lặng nghe
+5 +4 +5 +4 +4 -4
tôi kể chuyện ngày xưa.

Đoạn 2 :
....
+7 , +6 -6 , +5 +6 , -4 +5
Ôi tình yêu! tình yêu, tình yêu!
+5 +4 , +4 -4
Lỗi tại tình yêu!
-6 +6 , +6 -6 -4 , +4 +4 +4 , -3'' +5
Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
-7 +6 -6 -6 -7 +6
nếu thật em không biết gì
-8 +8 -6 .... +7    +7
Tôi sẽ kể    em    nghe.

Tabs: Tremolo 
Đoạn 1:
11 13 , 11 13 14 14 , 13 13 10
 11 13 , 11 13 14 14 , 14 10
 9 16 , 16 16 13 14
 11 13 , 13 13 10 10
 6 10 10 , 6 11 10 10 10 9

 15 15 15 18 17
 13 20 17 17 , 13 20 , 17 18 18 , 15 15
 15 15 15 18 17
 13 20 17 17 , 13 20 , 17 18 15 18 , 15 18
 15 15 15 18 17
 13 20 , 20 17 17 / 13 20 , 20 20 17
 13 17 , 18 17 18 , 15 15

 15 15 15 18 17
 13 20 17 17 , 13 20 20 17 17
 13 19 , 18-17-18 15 , 17 15 18-17 18

 15 , 13 14 11 13 10 11
 11 9 11 9 9 10

Đoạn 2 : Thổi gần hết đoạn 1 (trừ 2 dòng cuối) rồi tiếp đoạn sau :
 15 , 13 14 11 13 10 11
 11 9 , 9 10

 14 13 , 13 14 10 , 9 9 9 , 6 11
 16 13 14 14 16 13
 18 17 14 .... 15 15

Video Music:

Sheet Music
Note: 
Đoạn 1:
 Mi Sol , Mi Sol La La , Sol Sol Rê
 Mi Sol , Mi Sol La La , La Rê
 Đô Si , Si Si Sol La
 Mi Sol , Sol Sol Rê Rê
 Là Rê Rê , Là Mi Rê Rê Rê Đô

 Đố Đố Đố Rế Mí
 Sol Fá Mí Mí , Sol Fá , Mí Rế Rế , Đố Đố
 Đố Đố Đố Rế Mí
 Sol Fá Mí Mí , Sol Fá , Mí Rế Đố Rế , Đố Rế
 Đố Đố Đố Rế Mí
 Sol Fá , Fá Mí Mí / Sol Fá , Fá Fá Mí
 Sol Mí , Rế Mí Rế , Đố Đố

 Đố Đố Đố Rế Mí
 Sol Fá Mí Mí , Sol Fá Fá Mí Mí
 Sol Sól , Rế-Mí-Rế Đố , Mí Đố Rế-Mí Rế

 Đố , Sol La Mi Sol Rê Mi
 Mi Đô Mi Đô Đô Rê

 Đoạn 2 : Thổi gần hết đoạn 1 (trừ 2 dòng cuối) rồi tiếp đoạn sau :
 Đố , Sol La Mi Sol Rê Mi
 Mi Đô , Đô Rê

 La Sol , Sol La Rê , Đô Đô Đô , Là Mi
 Si Sol La La Si Sol
 Rế Mí La .... Đố Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)