Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Người Ấy - Trịnh Thăng Bình (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
(Cảm âm bởi : Aoi Yuki - Harmonica4u)
Hôm qua anh thấy...
11 11 12 13
Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy?
11 10 13, 9 10 11 9 8 11
Giật mình nhận ra không phải em,
6 6 8 9 / 10 11 9
Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?
13 13 12 11 9 10 11 10

Bao lâu ta đã không gặp nhau?
11 11 12 13 11 10 13
Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu?
9 10 11 9 8 11
Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này.
6 6 8 9 / 10 11 9
Chẳng biết phải nên làm gì đây?
13 13 12 11 9 8 9

Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này?
9 8 9 13 14 14 14 13 13 12 13 13 11
Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy.
7 11 12 11 12 11 12 11 9 10 11
Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?
9 8 9 13 14 14 14 13 13 12 13 13 11
Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?
13 13 14 14 14 14 14 16 15 18

DK:
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?
13 20 20 20 20 17 17 17 17 17 18 15 18
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?
13 20 20 20 20 17 17 17 17 17 15 15 16
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
16 15 16 14 / 16 15 14 13
Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
15 15 16 15 20 17 17 18 15 18

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
13 20 20 20 20 17 17 17 17 17 18 15 18
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?
13 20 20 20 20 17 17 17 17 17 15 15 16
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
16 15 16 14 / 16 15 14 13
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
15 15 16 15 20 17 18 15 / 20 17 18 16 15

(Hoặc đk có thể hạ 1 quãng 8 xuống thì dễ thổi hơn)

Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?
7 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 9 10
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?
7 12 12 12 12 11 11 11 11 11 9 9 8
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
8 9 8 6 / 8 9 8 7
Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?
9 9 8 9 12 11 11 10 9 10

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
7 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 9 10
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?
7 12 12 12 12 11 11 11 11 11 9 9 8
Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều...
8 9 8 6/ 8 9 8 7
Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.
9 9 8 9 12 11 10 9 / 12 11 10 8 9

Tabs: Diatonic

 5 5 -5 6
 5 -4 6 4 -4 5 4 -3 5
 -3" -3" -3 4 -4 5 4
 6 6 -5 5 4 -4 5 -4

 5 5 -5 6 5 -4 6
 4 -4 5 4 -3 5
 -3" -3" -3 4 -4 5 4
 6 6 -5 5 4 -3 4

 4 -3 4 6 -6 -6 -6 6 6 -5 6 6 5
 -2 5 -5 5 -5 5 -5 5 4 -4 5
 4 -3 4 6 -6 -6 -6 6 6 -5 6 6 5
 6 6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 7 -8

ĐK:
 6 -9 -9 -9 -9 8 8 8 8 8 -8 7 -8
 6 -9 -9 -9 -9 8 8 8 8 8 7 7 -7
 -7 7 -7 -6 -7 7 -6 6
 7 7 -7 7 -9 8 8 -8 7 -8

 6 -9 -9 -9 -9 8 8 8 8 8 -8 7 -8
 6 -9 -9 -9 -9 8 8 8 8 8 7 7 -7
 -7 7 -7 -6 -7 7 -6 6
 7 7 -7 7 -9 8 -8 7 -9 8 -8 -7 7

Video Music
 

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)