Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chiếc Lá Cuối Cùng – Tuấn Khanh

Tabs: Tremolo
11 11 11 , 6 6 9 , 8 11
 11 14 16 , 15 14# , 8 11 14
 13 13 15 , 18 15 16 , 16 17
 16 14# 11 , 8 11b 11b , 11 11

 11 11 11 , 6 6 9 , 8 11
 11 14 16 , 15 14# , 8 11 14
 13 13 15 , 18 15 16 , 16 17
 16 14# 11 , 11 15 16 , 14 14

 11 11 , 11 13 13 13
 11 8 8 , 8 , 12 11 11
 6 6 , 6 10 10 10
 9 8 8 , 8 10 9 9
 11 11 11 16 16 16
 14# 11 11 11 , 15 15 15
 14 14 14 , 18 18 18
 15 16 16 16 , 17 17 17

 11 11 11 , 6 6 9 , 8 11
 11 14 16 , 15 14# , 8 11 14
 13 13 15 , 18 15 16 , 16 17
 16 14# 11 , 11 15 16 , 14 14

 13 13 15 , 18 15 , 16 16 17
 16 14# 11 , 11 15 16 , 14 14

Chú ý: Bạn nào mới thổi thì đừng sợ chỗ # nhé, các bạn có thể bỏ nó đi ^ ^ . Những chỗ đó các bạn có thể tự thổi nốt mà mình thấy hay ).
Tabs: Diatonic

+5 +5 +5 , -3'' -3'' +4 , -3 +5
+5 -6 -7 , +7 -6' , -3 +5 -6
+6 +6 +7 , -8 +7 -7 , -7 +8
-7 -6' +5 , -3 +5o +5o , +5 +5

+5 +5 +5 , -3'' -3'' +4 ,  -3 +5
+5 -6 -7 , +7 -6' , -3 +5 -6
+6 +6 +7 , -8 +7 -7 , -7 +8
-7 -6' +5 , +5 +7 -7 , -6 -6

+5 +5 , +5 +6 +6 +6
+5 -3 -3 , -3 , -5 +5 +5
-3'' -3'' , -3'' -4 -4 -4
+4 -3 -3 , -3 -4 +4 +4
+5 +5 +5 -7 -7 -7
-6' +5 +5 +5 , +7 +7 +7
-6 -6 -6 , -8 -8 -8
+7 -7 -7 -7 , +8 +8 +8

+5 +5 +5 , -3'' -3'' +4 ,  -3 +5
+5 -6 -7 , +7 -6' , -3 +5 -6
+6 +6 +7 , -8 +7 -7 , -7 +8
-7 -6' +5 , +5 +7 -7 , -6 -6

+6 +6 +7 , -8 +7 , -7 -7 +8
-7 -6' +5 , +5 +7 -7 , -6 -6

Video Music:
Midi Down

2 comments:

  1. Sao Video lại là bản Trái tim bên lề vậy bạn ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở ! . Mình đã sửa lại rồi :D

      Delete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)