Tabs Mới Nhất

Bridge Over the River Kwai Theme (Tremolo - Diatonic)

 Tabs: Tremolo
 13 11   11 12 13 17 17 15
 13 11   11 12 11 13 13 12

 12 10 10 11 10 13 11
 11 10 13 13 10 13 14 13

Tabs: Diatonic
6 5   5 -5 6 8 8 7
6 5   5 -5 5 6 6 -5

-5 -4 -4 5 -4  6 5
5 -4 6  6 -4 6  -6 6

Video Harmonica :

Video Music:
Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)