Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Que Huong (Diatonic - Tremolo)

Quê Hương - Giáp Văn Thạch , Đỗ Trung Quân
Tabs: Tremolo

14 14 , 11 11 14 ( 10 11 ) 14
 13 13 , 10 13 14 , 10 11
 12 12 , 10 10 , 11 10 6
 11 10 8 , 10 11 12 , 10 11

 14 14 , 11 14 , 11 14 15
 14 15 18 , 16 18 , 16 14 13
 14 14 , 12 14 , 12 12 14 15
 11 10 8 , 14# 16 14 14

 16b 16b , 14 14 , 16 11 _ 14 16b
 14 14 , 17 17 , 18 18
 16 16 , 14# 14  , 16 11 _ 14 16
 16 16 , 11 15 _ 16 14 14
 15 15 , 14 14 , 15 11
[15 14 , 14 15 11 , 14 16 18
 16 16 , 14 18 16 , 14 11 14 16]
 16 18 16 , 18 18 17 , 14 14

-6 -6 , +5 +5 -6  ( -4 +5 )  -6
+6 +6 , -4 +6 -6 , -4 +5 ...
-5 -5 , -4 -4  , +5 -4 -3''
+5 -4 -3 , -4 +5 -5 , -4 +5
-6 -6 , +5 -6 , +5 -6 +7
-6 +7 -8 , -7 -8 , -7 -6 +6
-6 -6 , -5 -6 , -5 -5 -6 +7
+5 -4 -3 , -6# -7 -6 -6

-7o -7o , -6 -6 , -7 +5 _ -6 -7b
 -6 -6 , +8 +8 , -8 -8
 -7 -7 , -6# -6 , -7 +5 _ -6 -7
-7 -7 , +5 +7 _ -7 -6 -6
+7 +7 , -6 -6 , +7 +5
+7 -6 , -6 +7 +5 , -6 -7 -8
-7 -7 , -6 -8 -7 , -6 +5 -6 -7
-7 -8 -7 , -8 -8 +8 , -6 -6 

Video:
 
Sheet Music : update
Lời bài hát :
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

ĐK:
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá ngiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá ngiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người 

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)