Tabs Mới Nhất

Midi tiếng Việt bắt dau bằng chữ Y

                       Tên Bài Hát                                                           Tác Giả

828850 YÊU TRẦN THIỆN THANH
829603 YÊU (2) TRẦN HUÂN
829766 YÊU 17 (A) QUY SẮC
829767 YÊU 17 (B) QUY SẮC
829604 YÊU DẠI KHỜ QUANG HUY
831229 YÊU DÂN TỘC VIỆT NAM NGỌC SƠN
829719 YÊU DẤU ĐÃ VỀ MINH CHÂU
829900 YÊU DẤU HÀ TIÊN THANH SƠN
830534 YÊU ĐỜI NGUYỄN DÂN
828155 YÊU EM LÊ HỰU HÀ
828326 YÊU EM BẰNG CẢ TRÁI TIM NHẠC PHÁP
828495 YÊU EM DÀI LÂU TRẦN THIỆN THANH
830389 YÊU EM HÀ NỘI NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN
828745 YÊU EM MỘT ĐỜI NHẠC NGOẠI
829163 YÊU EM TRỌN ĐỜI NHẠC HOA
830726 YÊU GIẢ BẢO CHINH
831201 YÊU LÀ ẢO MỘNG CANH THÂN
831277 YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG PHẠM DUY
829686 YÊU LẦM NHẠC HOA
831202 YÊU MÃI NGÀN NĂM NGUYỄN NGỌC THIỆN
830242 YÊU MỘT MÌNH TRỊNH LÂM NGÂN
828954 YÊU MỘT NGƯỜI NHẠC HOA
828315 YÊU NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ TRẦN THIỆN THANH
829192 YÊU NGƯỜI VÀ YÊU ĐỜI LÊ HỰU HÀ
828692 YÊU NGƯỜI XA XƯA NHẠC NGOẠI
829024 YÊU NHAU CHO NHAU THANH SƠN
828248 YÊU NHAU ĐI NGUYỄN HỮU THIẾT
828908 YÊU NHAU GHÈT NHAU VY NHẬT TẢO
830893 YÊU SAO NOEL KHẮC DŨNG
829107 YÊU THẦM NHẠC HOA
830727 YÊU TIẾNG HÁT NGÀY XƯA THANH SƠN
829882 YÊU TRONG MỘNG MƠ ĐỖỊ QUANG
830390 YÊU TRONG MÙ LOÀ MINH KHANG
830080 YÊU TRONG NIỀM ĐAU NGUYỄN NHẤT HUY
829083 YÊU TRỌN CON TIM NGUYỄN HOÀI ANH
831383 YÊU VÀ MƠ VĂN PHỤNG
831045 YÊU VÌ YÊU NGUYỄN HOÀI ANH
828328 YOU NEED ME NHẠC NGOẠI

Down Midi
Pass: theharmonica.blogspot.com

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)