Tabs Mới Nhất

Midi tiếng Việt bắt dau bằng chữ U

                        Tên Bài Hát                                                           Tác Giả

828886 UN BREAK MY HEART NHẠC ANH
829940 ƯỚC GÌ VÕ THIỆN THANH
829663 ƯỚC MƠ VŨ QUỐC VIỆT
831296 ƯỚC MƠ TRONG ĐỜI ĐỨC TRÍ
830018 ƯỚC MUỐN MINH CHÂU
831228 ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN HOÀNG TRANG
830714 ƯỚC THẦM TÔ THANH TÙNG
828084 ƯỚT MI TRỊNH CÔNG SƠN

Down Midi : update
Pass: theharmonica.blogspot.com

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)