Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Giac Mo Chapi - Y Moan

Giấc Mơ Cha Pi 
Sáng tác : Trần Tiến

 9 10 11 , 10 9 11 , 10 9 13 11
 10 9 6 , 7 6 7 5 , 10 10 , 9 8 6

 9 10 11 , 10 9 11 , 10 9 13 11
 10 9 6 , 7 6 7 5 , 10 10 , 9 8 6

 11 12 13 , 11 12 13 11 13 12 11 10
 10 12 11 9 , 8 8 8 , 11 11
 11 12 13 , 11 12 13 11 13b 14 10
 11 10 , 10 12 10 6 , 11 11
 10 10 10 , 8 9 10 , 8 12 , 11 9 , 5 5 , 6 6

 ( 14 , 14 13 14 , 14 13 14 , 13 16 13 14 11 , 11 11 , 10 9 10 11
 14 , 14 13 14 , 14 13 14 , 13 16 13 14 11 , 11 11 , 10 9 10 11
 12 12 , 12 12 11 10 11 12 , 11 6 , 11 11
 10 10 , 10 10 8 12 11 9 , 5 5 9 8 , 10 , 9 8 6 ) x2

Repeat

 17 17 , 18 15 18 , 18 17 , 18 15 14 , 15
 17 17 , 17 18 15 , 18
 18 18 ,    15 16      ,        15 16+4 -4 +5 , -4 +4 +5 , -4 +4 +6 +5
Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
-4 +4 -3'' , -2 -3'' -2 +2 , -4 -4 , +4 -3 -3''
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau

+4 -4 +5 , -4 +4 +5 , -4 +4 +6 +5
Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
-4 +4 -3'' , -2 -3'' -2 +2 , -4 -4 , +4 -3 -3''
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau

+5 -5 +6 , +5 -5 +6 +5 +6 -5 +5 -4
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
-4 -5 +5 +4 , -3 -3 -3 , +5 +5
Một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
+5 -5 +6 , +5 -5 +6 +5 +6b -6 -4
Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình
+5 -4 , -4 -5 -4 -3'' , +5 +5
Ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
-4 -4 -4 , -3 +4 -4 , -3 -5 , +5 +4  , +2 +2  , -3'' -3''
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai

-6 , -6 +6 -6 , -6 +6 -6 , +6 -7 +6 -6 +5 , +5 +5 , -4 +4 -4 +5
Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi
-6 , -6 +6 -6 , -6 +6 -6 , +6 -6 -7 +6 +5 , +5 +5 , -4 +4 -4 +5
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi
 -5 -5 , -5 -5 +5 -4 +5 -5 , +5 -3'' , +5 +5
Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui
-4 -4 , -4 -4 -3 -5 +5 +4 , +2 +2 +4 -3 , -4 , +4 -3 -3''
Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi

-6 ,-6 +6 -6 , -6 +6  -6 , +6 -7 +6 -6 +5 , +5 +5 , -4 +4 -4 +5
Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi
-6 , -6 +6 -6 , -6 +6 -6 , +6 -6 -7 +6 +5 , +5 +5 , -4 +4 -4 +5
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi
-5 -5 , -5 -5 +5 -4 +5 -5 , +5 -3'' , +5 +5
Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui
-4 -4 , -4 -4 -3 -5 +5 +4 , +2 +2 +4 -3 , -4 , +4 -3 -3''
Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi
Repeat

Cha pi ...              Cha pi, Cha pi ..
+8 +8 , -8 +7 -8  ,-8 -8 , +8 -8 +7 -6 , +7
Cha pi ...
+8 +8 , +8 -8 +7 , -8
Cha pi,            ôi Cha pi...
-8 -8 ,+7 -7       , +7 -7

Video:
Sheet Music:
Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)