Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tinh Nu Nhi - Tay Du Ki

Tình Nữ Nhi - Tây Du Kí
Tây Lương Nữ Quốc - Nu Er Qing 

Tabs: Tremolo

9 10 12 13 14 12 11 9 10
12 13 14 15 18 12 13 14 16 14
14 15 18 15 18
10 14 13 12 13
14 9 10 14 13 10 12
Chorus:
15 15 18 20 17 18 15 18
15 15 18 20 17 18 15 14

Tabs: Diatonic

 4 -4 -5 6 -6 -5 5 4 -4
 -5 6 -6 7 -8 -5 6 -6 -7 -6
 -6 7 -8 7 -8
 -4 -6 6 -5 6
 -6 4 -4 -6 6 -4 -5
Chorus:
 7 7 -8 -9 8 -8 7 -8
 7 7 -8 -9 8 -8 7 -6

Video:
 

Sheet Music:
Note:
đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa...

đô rê fa sol la mi rê đô rê
fa sol la đố rế fa sol la si la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa

đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa...


Midi: Down


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)