Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mong Chieu Xuan - Ngoc Bich

Mộng Chiều Xuân - Ngọc Bích
 Tabs: Tremolo
13 9 10 11 13 15 14
 13 14 15 16 14 15 13
 15 14 17 18 15 14 16 13
 14 13 10 13 14 9
 13 9 10 11 13 15 14
 13 14 15 16 14 15 13
 15 14 17 18 15 14 16 13
 14 13 10 13 14 15
 15 15 18 14 15 14 13 10 13 14 11
 15 15 17 18 15 18 14 15 14 11 13
 13 9 10 11 13 15 14
 13 14 15 16 14 15 13
 15 14 17 18 15 14 16 13
 14 13 10 13 14 15
Tabs: Diatonic
6 4 -4 5 6 7 -6
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
6 -6 7 -7 -6 7 6
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
7 -6 8 -8 7 -6 -7 6
Vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ
-6 6 -4 6 -6 4
Trách ai đành tâm hững hờ
6 4 -4 5 6 7 -6
Mối tình đầu xuân ai thấu chăng?
6 -6 7 -7 -6 7 6
Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn
7 -6 8 -8 7 -6 -7 6
Mơ đời ái ân những ngày phong trần
-6 6 -4 6 -6 7
Sống trong mộng đẹp ngày xuân
7 7 -8 -6 7 -6 6 -4 6 -6 5
Ngây thơ giáng huyền đến trong mơ Lòng anh bớt sầu
7 7 8 -8 7 -8 -6 7 -6 5 6
Mộng vàng phút tan theo gió chiều, biết em về đâu
6 4 -4 5 6 7 -6
Hãy trả lời anh thêm mấy câu
6 -6 7 -7 -6 7 6
Tình duyên với em trong kiếp nào
7 -6 8 -8 7 -6 -7 6
Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ
-6 6 -4 6 -6 7
Ái ân kẻo tàn ngày mơ! 


Video: Harmonica
 
Video Music :
 

Sheet Music: update
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)