Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Duong Chung Ta Di (Tremolo - Diatonic)

Đường Chúng Ta Đi (Tây Du Ký)

Intro:
  11 , 14 , 16 15 , 14 20 , 18 17 , 17
 11 , 14 , 16 15 , 14 20 , 17 18 , 18
 (15) 17 .... (15) 17
 (15) 17 .... (15) 17
 11 , 14 , 15 , 18 , 15 16
 11 ... 11 ... 11

9 , 6 11 , 10 , 9
 8 , 6 8 10 , 11 9 6
 11 14 , 11 14 , 13 12 11
 9 , 10 11 , 12 11 10
 6 , 11 10 11 6 9
 10 , 8 11 10 6 9 10 11
 14 , 11 14 , 13 12 11
 12 10 , 12 11 10 9 10
 8 , 10 8 6 7 6

 11 13 , 11 13 14 , 15 16 14 13 14
 15 , 16 14 13 , 14 11
 15 , 16 14 13 , 14 11
 6 , 9 11 , 9 11 10
 8 , 10 8 6 7 6

 11 13 , 11 13 14 , 15 16 14 13 14
 15 , 16 14 13 , 14 11
 15 , 16 14 13 , 14 11
 6 , 9 11 , 9 11 10
 8 , 10 8 6 7 6

 11 13 , 11 13 14 , 15 16 14 13 14

 Repeat
Intro
+5 , -6 , -7 +7 , -6 -9 , -8 +8,  +8
+5 , -6 , -7 +7 , -6 -9 , +8 -8 , -8
(+7) +8 ...  (+7)+8
(+7) +8 ...  (+7)+8
+5 , -6 , +7 , -8 , +7 -7
+5 ....+5..... +5

+4 , -3'' +5 , -4 ,+4
Đây hành lý anh mang
-3 , -3'' -3 -4 , +5 +4 -3''
tôi cầm cương dắt ngựa
+5 -6 ,+5  -6  , +6 -5 +5
Nhìn ngắm trời cao chập chùng
+4 , -4 +5 , -5 +5 -4
Lòng lo lắng không yên
-3'' , +5 -4 +5 -3'' +4
Đường thỉnh kinh thật xa
-4 , -3 +5 -4 -3'' +4 -4 +5
Không màng hiểm nguy cất bước
-6 , +5 -6 , +6 -5 +5
Ngày tháng cùng năm trôi dần
-5 -4 , -5 +5 -4 +4 -4
Ngọt bùi đắng cay đều qua
-3 , -4 -3 -3'' -2  -3''
Biết đi hướng nào về đâu
+5 +6 , +5 +6  -6 , +7  -7 -6 +6 -6
là la là la la     lá la la là la
+7 , -7 -6 +6 , -6 +5
Thấp thoáng chân mây biết_phương nào
+7 , -7 -6 +6 , -6 +5
Thấp thoáng chân mây xa tít mù
-3'' , +4 +5 , +4 +5 -4
về Thiên Trúc còn quá xa
-3 , -4  -3 -3'' -2 -3''
bao khó khăn vượt qua
 +5 +6 , +5 +6 -6 , +7 -7 -6 +6 -6
Nguyện không lùi bước khó khăn luôn vượt qua
+7 , -7 -6 +6 , -6 +5
Thấp thoáng chân mây biết phương nào
+7 , -7 -6 +6 , -6 +5
Thấp thoáng chân mây xa tít mù
-3'' , +4 +5 , +4 +5 -4
về Thiên Trúc còn quá xa
-3 , -4 -3 -3'' -2 -3''
Bao khó khăn vượt qua
+5 +6 , +5 +6 -6 , +7 -7 -6 +6 -6
là la là la la   lá la la là la

Repeat

Video:

Sheet Music: update

Note:
 Đô Là Mi Rê Đô
 Sì Là Sì Rê Mi Đô Là
 Mi La Mi La Sol Fa Mi
 Đô Rê Mi Fa Mi Rê
 Là Mi Rê Mi Là Đô
 Rê Sì Mi Rê Là Đô Rê Mi
 La Mi La Sol Fa Mi
 Fa Rê Fa Mi Rê Đô Rê
 Sì Rê Sì Là Sòl Là

 Mi Sol Mi Sol La Đố Si La Sol La
 Đố Si La Sol La Mi
 Đố Si La Sol La Mi
 Là Đô Mi Đô Mi Rê
 Sì Rê Sì Là Sòl Là

 Mi Sol Mi Sol La Đố Si La Sol La
 Đố Si La Sol La Mi
 Đố Si La Sol La Mi
 Là Đô Mi Đô Mi Rê
 Sì Rê Sì Là Sòl Là

 Mi Sol Mi Sol La Đố Si La Sol La

Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)