Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Biet On Chi Vo Thi Sau (Tremolo - Diatonic)

Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu 
Nhạc Sĩ: Nguyễn Đức Toàn
 Tabs: Tremolo
 6 11 , 11 11 , 11 10 9 10
 6 10 , 10 9 , 10 9 6 9 6
 6 9 , 9 9 , 8 7 6 5
 6 9 , 8 / 6 11 , 11 11 , 11 10 9 10
 6 10 , 10 9 , 10 9 6 9 6
 6 9 , 9 9 , 8 7 6 5
 6 9 , 8 7 6

 11 14 14 14 , 14 13 12 13
 12 14 13 12 10 , 12 10 9 10
 10 12 12 12 , 12 11 10 11
 9 11 10 9 8 6 11

 11 14 , 14 13 14 13 12 13 10
 10 12 , 12 11 12 11 10 11 6
 6 10 11 10 10 11 8 10 11
 6 10 10 8 10 8 7 6

 6 11 , 11 11 , 11 10 9 10
 6 10 , 10 9 , 10 9 6 9 6
 6 9 , 9 9 , 8 7 6 5
 6 9 , 8 / 6 11 , 11 11 , 11 10 9 10
 6 10 , 10 9 , 10 9 6 9 6
 6 9 , 9 9 , 8 8# 8 8 8 11 9 6

Tabs: Diatonic 

-3'' +5 , +5 +5 , +5 -4 +4 -4
Mùa hoa lê-ki-ma nở
-3'' -4 , -4 +4 , -4 +4 -3'' +4 -3''
Ở quê ta miền đất đỏ
-3'' +4 , +4 +4 , -3 -2 -3'' +2
Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
-3'' +4 , -3 / -3'' +5 , +5 +5 , +5 -4 +4 -4
Đã chết cho mùa  ....    hoa lê - ki - ma nở
-3'' -4 , -4 +4 , -4 +4 -3'' +4 -3''
Đời sau vẫn còn nhắc nhở
-3'' +4 , +4 +4 , -3 -2 -3'' +2
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
-3'' +4 , -3 -2 -3''
Đã chết cho đời sau

+5 -6 -6 -6 , -6 +6 -5 +6
Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
-5 -6 +6 -5 -4 , -5 -4 +4 -4
Chị đã dâng trọn cuộc đời
-4 -5 -5 -5 , -5 +5 -4 +5
Để chiến đấu với bao niềm tin
+4 +5 -4 +4 -3 -3'' +5
Dù chết vẫn không lùi bước

+5 -6 , -6 +6 -6 +6 -5 +6 -4
Chị Sáu đã hy sinh rồi
-4 -5 , -5 +5 -5 +5 -4 +5 -3''
Giọng hát vẫn như còn vang dội
 -3'' -4 +5 -4 -4 +5 -3 -4 +5
Vào trái tim những người đang sống
 -3'' -4 , -4 -3 -4 -3 -2 -3''
Giục đi lên không bao giờ lui

-3'' +5 , +5 +5 , +5 -4 +4 -4
Kìa hoa lê - ki - ma nở
-3'' -4 , -4 +4 , -4 +4 -3'' +4 -3''
Đẹp thêm quê miền đất đỏ
-3'' +4 , +4 +4 , -3 -2 -3'' +2
Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng
-3'' +4 , -3 / -3'' +5 , +5 +5 , +5 -4 +4 -4
Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở
-3'' -4 , -4 +4 , -4 +4 -3'' +4 -3''
Mùa xuân lan tràn xứ sở
-3'' +4 , +4 +4 , -3 -3' -3 -3 -3 +5 +4 -3''
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu    Người nữ anh hùng

Video:
 

Sheet Music: update
Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)