Tabs Mới Nhất

Time To Love - T-ara and Supernova's - Harmonica Tab

Tabs: Tremolo

15 14
16 13
14 12
11 13

14 16 15 15 16 15 18 15 19 17 17 17 19 22 15 18 18 18 15 17 17
18 18 17 22 18 16 20 20 17 15 14 14 16 15 18 16 13 14 14

17 17 18 18 18 18 20 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 18 17

14 16 15 15 16 15 18 15 19 17 17 17 19 22 15 18 18 18 15 17 17
18 18 17 22 18 16 20 20 17 15 14 14 16 15 18 16 13 14 14

17 17 17 18 18 18 18 20 18 18 18

Tabs: Diatonic


 7 -6
 -7 6
 -6 -5
 5 6
 -6 -7 7 7 -7 7 -8 7 9 8 8 8 9 -10 7 -8 -8 -8 7 8 8
 -8 -8 8 -10 -8 -7 -9 -9 8 7 -6 -6 -7 7 -8 -7 6 -6 -6
 8 8 -8 -8 -8 -8 -9 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 7 7 7 -8 8
 -6 -7 7 7 -7 7 -8 7 9 8 8 8 9 -10 7 -8 -8 -8 7 8 8
 -8 -8 8 -10 -8 -7 -9 -9 8 7 -6 -6 -7 7 -8 -7 6 -6 -6
 8 8 8 -8 -8 -8 -8 -9 -8 -8 -8

Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)