Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Xe Đạp - Thùy Chi

Tabs: Diatonic
-4 -5 +6 -6 -4 -6 +6 +5 +4
-4 -5 +6 -6 +6 +7 -6
-4 -5 +6 -6 -4 -6 +6 +5 +4
+7 +7 -6 +6 -5 +6 -5

-4 -5 +6 -6 -4 -6 +6 +5 +4
-4 -5 +6 -6 +6 +7 -6
-4 -5 +6 -6 -4 -6 +6 +5 -4
-4 +5 -5 +7
-4 +5 -5 +6

-2 -2 +4 +4 -4 -4 +5 +5 +6 +6
-2 -2 +4 +4 -4 -4 +5 -6 +6
+5 +6 -6 +5 -4 +4 -4
+5 -5 +6 +5 +6 -7 -6
+5 -5 +6
-2 +4 -4 +5 -4 +4

+5 +5 +5 +5 +5 -4 +4
-4 -4 +4 +5 +5 -4 +4
-2 -2 +4 +4 -4 +6 +5
+5 +5 +5 +5 +6 -6 +6
+7 +7 +6 +6 -6 +7 +8 -8
+6 +6 -6 +6 +8 -8

CHORUS:
+6 +6 -6 +7 +8 +8 +8 -8 +7 -8 +6
+6 -6 -7 +7 +7 +7 +7 +7 -8 +7 +8 -8 +7
+7 -8 +8 -6 -6 -6 -6 +8 -8 -7 -6 +6
+6 -6 +7 +7 +7 -6 +7 -8
+6 +6 -6 +7 +8 +8 +8 +8 -8 +7 -8 +6
+6 -6 -7 +7 +7 +7 +7 -8 +6 +5
+7 +7 -8 +7 +8 +7 +7 +7 +7 +6 -8 +7
+6 +6 +6 +9 -9 +8 -8 +7 +6 +8 -8 -8 +7 -7 +7

Tabs: Tremolo
10 12 13 14 10 14 13 11 9
 10 12 13 14 13 15 14
 10 12 13 14 10 14 13 11 9
 15 15 14 13 12 13 12

 10 12 13 14 10 14 13 11 9
 10 12 13 14 13 15 14
 10 12 13 14 10 14 13 11 10
 10 11 12 15
 10 11 12 13

 7 7 9 9 10 10 11 11 13 13
 7 7 9 9 10 10 11 14 13
 11 13 14 11 10 9 10
 11 12 13 11 13 16 14
 11 12 13
 7 9 10 11 10 9

 11 11 11 11 11 10 9
 10 10 9 11 11 10 9
 7 7 9 9 10 13 11
 11 11 11 11 13 14 13
 15 15 13 13 14 15 17 18
 13 13 14 13 17 18

Chorus:
 13 13 14 15 17 17 17 18 15 18 13
 13 14 16 15 15 15 15 15 18 15 17 18 15
 15 18 17 14 14 14 14 17 18 16 14 13
 13 14 15 15 15 14 15 18
 13 13 14 15 17 17 17 17 18 15 18 13
 13 14 16 15 15 15 15 18 13 11
 15 15 18 15 17 15 15 15 15 13 18 15
 13 13 13 19 20 17 18 15 13 17 18 18 15 16 15
Video :

Sheet Music:
Note: 
 Rê Fa Sol La Rê La Sol Mi Đô
 Rê Fa Sol La Sol Đố La
 Rê Fa Sol La Rê La Sol Mi Đô
 Đố Đố La Sol Fa Sol Fa

 Rê Fa Sol La Rê La Sol Mi Đô
 Rê Fa Sol La Sol Đố La
 Rê Fa Sol La Rê La Sol Mi Rê
 Rê Mi Fa Đố
 Rê Mi Fa Sol

 Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi Mi Sol Sol
 Sòl Sòl Đô Đô Rê Rê Mi La Sol
 Mi Sol La Mi Rê Đô Rê
 Mi Fa Sol Mi Sol Si La
 Mi Fa Sol
 Sòl Đô Rê Mi Rê Đô

 Mi Mi Mi Mi Mi Rê Đô
 Rê Rê Đô Mi Mi Rê Đô
 Sòl Sòl Đô Đô Rê Sol Mi
 Mi Mi Mi Mi Sol La Sol
 Đố Đố Sol Sol La Đố Mí Rế
 Sol Sol La Sol Mí Rế

 Sol Sol La Đố Mí Mí Mí Rế Đố Rế Sol
 Sol La Si Đố Đố Đố Đố Đố Rế Đố Mí Rế Đố
 Đố Rế Mí La La La La Mí Rế Si La Sol
 Sol La Đố Đố Đố La Đố Rế
 Sol Sol La Đố Mí Mí Mí Mí Rế Đố Rế Sol
 Sol La Si Đố Đố Đố Đố Rế Sol Mi
 Đố Đố Rế Đố Mí Đố Đố Đố Đố Sol Rế Đố
 Sol Sol Sol Sól Fá Mí Rế Đố Sol Mí Rế Rế Đố Si Đố

Midi Down

6 comments:

  1. Tab naỳ cho tremolo 24 hay 21 lỗ vậy anh

    ReplyDelete
  2. Tab naỳ cho tremolo 24 hay 21 lỗ vậy anh


    ReplyDelete
  3. tab chỗ là lần em nghe tim em vu vu xuyến xao nó cấn cấn cái gì đó ấy nhỉ ...

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)