Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - What Child is This - Hài Nhi Là Ai

 Tabs: Tremolo
14 15, 18 17, 20 17 18, 16 13
14 16 15, 14 14 13 14 16 13 11
14 15, 18 17, 20 17 18, 16 13
14 16 15, 16 14 14 13 14 14 14
Chorus:
19 19 19, 17 18 16 13
14 16 15, 14 14 13 14 16 13 11
19 19 19 17 18 16 13
14 16 15 16 14 14 13 14 14 14 

Tabs: Diatonic
-6   7     -8 8 -9 8     -8   -7 6 -6 
What Child is this who's laid to rest,
-7 7 -6   -6 6 -6 -7 6 5
On Mary's la-p is slee-ping?
-6   7 -8   8  -9 8    -8 -7    6  -6
Whom Angels greet with an-thems sweet,
-7    7 -7 -6    -6b 6   -6b -6 -6
While shep-herds wa--tch are keeping?

Chorus:
9     9 -9 8   -8     -7  6  -6
This, this is  Christ the Ki-ng,
-7   7   -6    -6 6  -6  -7 6    5
Whom shepherds guard and An-gels sing;
9      9 -9   8  -8    -7  6 -6
Haste, haste, to bring Him laud,
-7  7 -7  -6  -6b 6 -6b -6 -6

Video:
Sheet Music: Update
Note:
  La Đố Rế Mí Fá Mí Rế Si Sol
 La Si Đố La La Sol La Si Sol Mi
 La Đố Rế Mí Fá Mí Rế Si Sol
 La Si Đố Si La La Sol La La La

 Sól Sól Sól Mí Rế Si Sol
 La Si Đố La La Sol La Si Sol Mi
 Sól Sól Sól Mí Rế Si Sol
 La Si Đố Si La La Sol La La La

Lời Việt :
Vì yêu nhân thế nên Vua muôn loài
đã đến trong đêm nghèo giá lạnh
Lặng im ta hãy nghe bao thiên thần
cung kính dâng lên Người bài thần ca

Chính Chúa Ngôi Hai Vua Trời đã đến
đơn sơ mặc lấy xác phàm
Hãy đến mau dâng lên Người
ta hãy nghiêng mình quỳ suy tôn 

Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)