Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vut Mat

Vụt Mất

Tabs: Tremolo


14 16 15 11 14 15
15 18 15 16 11 13 16
16 15 16 14 14 13 14 13 11
14 16 15 11 14 15
15 18 15 16 11 13 16
16 15 16 14 14 13 14 16 14

14 16 15 11 14 15
15 18 15 16 11 13 16
16 15 16 14 14 13 14 13 11
14 16 15 11 14 15
15 18 15 16 11 13 16
16 15 16 14 14 13 16 13 14

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)