Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Việt Nam Quê Hương Tôi

Việt Nam Quê Hương Tôi
Sáng tác: Đỗ Nhuận

Tabs: Tremolo
 7 8# 9 10 10 10 11 10 9
 7 8# 2 2 7 6 9 10 6 7 7
 9 10 11 7 7 2 2 7
 9 10 6 7 7 2 6b 5 2 3
 9 10 11 7 11 10 9 10
 9 9 10 7 7 10 10 11 9
 2 9 10 11 10 10 11 10 9
 7 8# 2 2 7 6 9 10 6 7
 9 10 11 7 7 2 2 7
 9 6 7 7 2 6b 5 2 3
 9 10 11 7 11 10 9 10
 13 11 10 7 10 11 10 9

Tabs: Diatonic

-2 -3' +4 -4 / -4 -4 +5 -4 +4
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi!
-2 -3' -1 -1 -2 / -3'' +4 -4 -3'' -2 -2
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời,
+4 -4 +5 / -2 -2 -1 -1 -2
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả,
+4 -4 -3'' -2 / -2 -1 -3''b +2 -1 +1
Vút phi lao gió thổi trên bờ.
+4 -4 +5 / -2 +5 -4 +4 -4
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi,
+4 +4 -4 -2 / -2 -4 -4 +5 +4
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời.

-1 +4 -4 +5 / -4 -4 +5 -4 +4
Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi,
-2 -3' -1 -1 -2 / -3'' +4 -4 -3'' -2
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời.
+4 -4 +5 / -2 -2 -1 -1 -2
Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ,
+4 / -3'' -2 / -2 -1 -3''b +2 -1 +1
Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời.
+4 -4 +5 / -2 +5 -4 +4 -4
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi,
+6 +5 -4 / -2 -4 +5 -4 +4
Với cánh tay dựng nên đất trời.

Mùa xuân đã tới quê hương chúng tôi,
Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi,
Đồng xanh lúa rập rờn biển cả,
Tiếng ai ru con ngủ ru hời.
Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay,
Đưa nước về làng quê sáng rồi.

Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre,
Suối đổ về sông qua những nương chè,
Dòng sông cuốn dồn về biển cả,
Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời.
Mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi,
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời.

Mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi,
Đất nước tôi Việt Nam … sáng ngời!

Video:

Sheet Music: 

Midi: mf

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)