Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vi Sao Khong Ten

Vì Sao Không Tên
Sáng tác: Lê Huy

Tabs: Tremolo

11 13 14 14 14 14 11 14 16 14 13
15 15 16 15 17 18 16 14 13 13 14 11
11 13 14 13 14 14 11 14 16 14 13
15 16 15 15 16 14 13 14

11 13 14 14 14 14 11 14 16 14 13
15 15 16 15 17 18 16 14 13 13 14 11
11 13 14 13 14 14 11 14 16 14 13
15 15 15 15 16 14 13 14

15 15 17 18 18 18 17 15 17 17 17
14 16 15 18 17 15 17 18
18 17 15 14 17 16 14 13 11 14
15 15 14 15 17 18 17 15 17 18
15 17 18 18 18 17 15 17 17 17
14 16 15 18 17 15 17 18
18 17 15 14 17 16 14 13 11 14
15 15 14 15 17 18 17 15 16 14

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)