Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Về Quê

Về Quê

Tabs: Diatonic


-6 -6 6 5 -4 5
-6 -6 6 5 -4 5
-4 5 -3" 5 6 -6
5 6 -3" -4 5
6 -4 5 -4 4 -3" -3"

-4 -4 -4, 4 -4 5 5
5 -3 5 -4 5 6 5
5 4 -4 -4, 4 -4 6 -6 5

-4 -4 -4, 4 -4 5 5
5 -3 5 -4 5 -6 6 5
5 7 -7 -7
-7 -6 6
-7 -6 6 -6 5 6 -6

// ghi chú: -3" :nốt La thấp (A4)

Tabs: Tremolo

 14 14 13 11 10 11
 14 14 13 11 10 11
 10 11 6 11 13 14
 11 13 6 10 11
 13 10 11 10 9 6 6

 10 10 10, 9 10 11 11
 11 8 11, 10 11 13 11
 11 9 10 10, 9 10 13 14 11

 10 10 10, 9 10 11 11
 11 8 11 10 11 14 13 11
 11 15 16 16
 16 14 13
 16 14 16 14 11 13 14


Notes:

La La, Sol Mi, Re Mi
La La, Sol Mi, Re Mi
Re Mi Là, Mi Sol La
Mi Sol Là Re Mi
Sol Re Mi Re Do Là Là

Re Re Re, Do Re Mi Mi
Mi Sì Mi, Re Mi Sol Mi
Mi Do Re Re, Do Re Sol La Mi

Re Re Re, Do Re Mi Mi
Mi Sì Mi, Re Mi Sol La Mi
Mi Dố Si Si
Si La Sol, Si La Sol La Mi Sol LaCập nhật tabs số và notes nhạc

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)