Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Va Toi Cung Yeu Em

Và Tôi Cũng Yêu Em

Nhạc Và Lời : Đức Huy

Tabs : Tremolo

15 15 15 16 18 16 15
15 14 15 12 12
11 12 11 13
12 12 12 10 12 10 16
16 14 14 15 13
15 15 15 16 18 16 15
15 14 15 12 12
11 12 11 13
13 12 12 10 10 16 16
16 14 15 13 13
13 16 18 15 15
Chorus :
13 15 17 18 18
13 16 18 15 15
15 15 14 14
14 14 13 13
18 18 17 15

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)