Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ước Gì - Mỹ Tâm

Tabs: Diatonic
5 -5 6 5 -4 4 -6'b 5 -4 5 -4 4
-5 6 -6 5 -4 4 -6 -6 -7 -6 -7

7 5 / -7 -6 -7 5 5
-6 4 6 -5 6 4 4
-4 5 -5 5 -4 4 -5 5 -5 -6 6 -4

5 -5 6 5 -4 4 -6'b 5 -4 5 -4 4
5 6 -6 5 -4 4 -6 -6 -7 -6 -7

7 5 / -7 -6 -7 5 5
-6 4 6 -5 6 4 4
-4 5 -5 5 -4 4 -5 5 -5 -6 6 -4

7 7 7 -8 7 6 6
6 6 -6 6 -5 6 (-5 5)
7 7 7 -8 7 6 6
6 -6 -6 -7 7 -8

8 6 -8 7 -8 6 6
7 5 -7 -6 -7 5 5
-5 6 -6 -6 -6 7 -7
-7 7 -8 -8 -6 6

8 6 -8 7 -8 6 6
7 5 -7 -6 -7 5 5
-5 6 -6 -6 7 -7 -7
-7 7 -8 -8 7 7
 Tabs: Tremolo
 11 12 13 11 10 9 14# 11 10 11 10 9
 12 13 14 11 10 9 14 14 16 14 16

 15 11 16 14 16 11 11
 14 9 13 12 13 9 9
 10 11 12 11 10 9 12 11 12 14 13 10

 11 12 13 11 10 9 14# 11 10 11 10 9
 11 13 14 11 10 9 14 14 16 14 16

 15 11 16 14 16 11 11
 14 9 13 12 13 9 9
 10 11 12 11 10 9 12 11 12 14 13 10

 15 15 15 18 15 13 13
 13 13 14 13 12 13 12 11
 15 15 15 18 15 13 13
 13 14 14 16 15 18

 17 13 18 15 18 13 13
 15 11 16 14 16 11 11
 12 13 14 14 14 15 16
 16 15 18 18 14 13

 17 13 18 15 18 13 13
 15 11 16 14 16 11 11
 12 13 14 14 15 16 16
 16 15 18 18 15 15
Video Music:
Sheet Music
Note:
  Mi Fa Sol Mi Rê Đô La# Mi Rê Mi Rê Đô
 Fa Sol La Mi Rê Đô La La Si La Si

 Đố Mi Si La Si Mi Mi
 La Đô Sol Fa Sol Đô Đô
 Rê Mi Fa Mi Rê Đô Fa Mi Fa La Sol Rê

 Mi Fa Sol Mi Rê Đô La# Mi Rê Mi Rê Đô
 Mi Sol La Mi Rê Đô La La Si La Si

 Đố Mi Si La Si Mi Mi
 La Đô Sol Fa Sol Đô Đô
 Rê Mi Fa Mi Rê Đô Fa Mi Fa La Sol Rê

 Đố Đố Đố Rế Đố Sol Sol
 Sol Sol La Sol Fa Sol Fa Mi
 Đố Đố Đố Rế Đố Sol Sol
 Sol La La Si Đố Rế

 Mí Sol Rế Đố Rế Sol Sol
 Đố Mi Si La Si Mi Mi
 Fa Sol La La La Đố Si
 Si Đố Rế Rế La Sol

 Mí Sol Rế Đố Rế Sol Sol
 Đố Mi Si La Si Mi Mi
 Fa Sol La La Đố Si Si
 Si Đố Rế Rế Đố Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)