Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tuyet Roi Mua Dong Lanh

Tuyết Rơi Mùa Đông Lạnh - Kim Tiểu Phương

Tabs: Diatonic


8 -8 , 7 -8 -6 , 7 , -7 6 -6
7 -7 6 -6 7 7 8 -8 , 7 -8 8 (8)
6 -6 8 -8 7 , 8 -8 8 , 7 -7 6 -6
8 -8 7 -8 , -7 7 -6 , -6 -7 7
-6 -7 7 -8 7 -6 7 -8 8 7 -6 6
7 -6 8 -8 7 -6 7 -8 8 (8)
8 -8 7 -6 7 -6
7 -7 -6 6 -6 5 , 7 -8 7 -7 -6 -7 -8 7

Chorus:
8 -8 7 -7 6 , 7 -7 6 -6
8 -8 7 -8 , 7 -8 -6 6 -6 7
-6 -7 8 -8 , 7 -8 8 , 8 -7 6 -6
7 -7 6 -6 , -7 7 6 , -6 -7 7 … -8 -7 -6

Tabs: Tremolo

 
 17 18 15 18 14 15 16 13 14
 15 16 13 14 15 15 17 18 15 18 17 17
 13 14 17 18 15 17 18 17 15 16 13 14
 17 18 15 18 16 15 14 14 16 15
 14 16 15 18 15 14 15 18 17 15 14 13
 15 14 17 18 15 14 15 18 17 17
 17 18 15 14 15 14
 15 16 14 13 14 11 15 18 15 16 14 16 18 15

 17 18 15 16 13 15 16 13 14
 17 18 15 18 15 18 14 13 14 15
 14 16 17 18 15 18 17 17 16 13 14
 15 16 13 14 16 15 13 14 16 15 18 16 14

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)