Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Trong Com (Rice Drum)

Trống Cơm - Rice Drum
Tabs: Tremolo

13 13 15 15 15 13
13 13 15 15
15 15 13 12 13 13
15 15 13 12 13 13

15 15 18 15 18 17
15 15 18 15 18 17
17 17 13 13 13 15
15 15 14 13 14 15 14 13
13 13 15 15 15 13 15
13 13 15 15 15 13 15

15 15 18 15 18 13
19 20 19 17 19 17 17
17 17 19 19 17 15 14 15 14 13
14 11 13 11 9
14 11 13 11 9

Tabs: Diatonic

 6 6 7 7 7 6
 6 6 7 7
 7 7 6 -5 6 6
 7 7 6 -5 6 6

 7 7 -8 7 -8 8
 7 7 -8 7 -8 8
 8 8 6 6 6 7
 7 7 -6 6 -6 7 -6 6
 6 6 7 7 7 6 7
 6 6 7 7 7 6 7

 7 7 -8 7 -8 6
 9 -9 9 8 9 8 8
 8 8 9 9 8 7 -6 7 -6 6
 -6 5 6 5 4
 -6 5 6 5 4

 Video:

Sheet Music 1:
Sheet Music 2:
 
Note: 
 Sol Sol Đố Đố Đố Sol
 Sol Sol Đố Đố
 Đố Đố Sol Fa Sol Sol
 Đố Đố Sol Fa Sol Sol
 Đố Đố Rế Đố Rế Mí
 Đố Đố Rế Đố Rế Mí
 Mí Mí Sol Sol Sol Đố
 Đố Đố La Sol La Đố La Sol
 Sol Sol Đố Đố Đố Sol Đố
 Sol Sol Đố Đố Đố Sol Đố
 Đố Đố Rế Đố Rế Sol
 Sól Fá Sól Mí Sól Mí Mí
 Mí Mí Sól Sól Mí Đố La Đố La Sol
 La Mi Sol Mi Đô
 La Mi Sol Mi Đô

Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)