Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Trái tim bên lề - Bằng Kiều

Harmonica Tabs - Trái tim bên lề - Bằng Kiều

Tabs: Tremolo

11 11 11 9 6 12 12
9 10 11 11 11 9 6 8 8
10 11 12 12 12 12 13 10 11
6 8 9 9 9 9 10 8

11 11 11 9 6 12 12
9 10 11 11 11 9 6 8 8
10 11 12 12 12 12 12 13 12 11
6 8 9 9 10 9 8 6

11 14 16 15 16 16 18 16 13 10 11
11 14 16 15 16 16 16 14 13
11 13 12 12 12 11 12
10 12 11 11 11 18 15
14 16 15 15 14 16 15 15 15 18 16

11 14 16 15 16 16 16 18 16 13 10 11
11 14 16 15 16 16 16 14 13
11 13 12 12 12 11 12
10 12 11 11 11 18 15
14 16 15 18 15 16 14

Tabs: Diatonic

Em đã biết bao ngày bên em
5 5 5 4 -3” -5 -5
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
4 -4 5 5 5 4 -3” -3 -3
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh
-4 5 -5 -5 -5 -5 6 -4 5
Thầm yêu em nên tim đau rã rời
-3” -3 4 4 4 4 -4 -3

Anh đã thấy bao người yêu em
5 5 5 4 -3” -5 -5
Tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em
4 -4 5 5 5 4 -3” -3 -3
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
-4 5 -5 -5 -5 -5 -5 6 -5 5
Vì tim em đã trót trao ai rồi
-3” -3 4 4 -4 4 -3 -3”

Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
5 -6 -7 7 -7 -7 -8 -7 6 -4 5
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây
5 -6 -7 7 -7 -7 -7 -6 6
Lòng xót xa đi bên đời em
5 6 -5 -5 -5 5 -5
Và thấy em chịu nhiều đắng cay
-4 -5 5 5 5 -8 7
Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời
-6 -7 7 7 -6 -7 7 7 7 -8 -7

Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình
5 -6 -7 7 -7 -7 -7 -8 -7 6
không nhận ra
-4 5
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay
5 -6 -7 7 -7 -7 -7 -6 6
Một trái tim bên lề rất đau
5 6 -5 -5 -5 5 -5
Vì biết em chẳng hề biết đâu
-4 -5 5 5 5 -8 7
Tình yêu anh đã cho… em rồi
-6 -7 7 -8 7 -7 -6

Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)