Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tinh Yeu Tuyet Voi

Tình Yêu Tuyệt Vời - Phan Đinh Tùng

Tabs: Tremolo
11 14 14 16 15 17 18 16 13 14 14 13 12 11
11 14 14 16 15 17 18 16 13 14 14 15 18 16
14 14 16 15 17 18
13 13 14 16 18 15
11 14 14 16 15 17 18 16 13 14

11 14 14 16 15 17 18 16 13 14 14 13 12 11
11 14 14 16 15 17 18 16 13 14 14 15 18 16
14 14 16 15 17 18
13 13 14 16 18 15
11 14 14 16 15 17 18 16 13 14

15 18 17 18 15 18
18 17 20 19 20 17 18 15
15 15 18 18 18/ 15 18 18 15 18 17
15 18 17 18 15 18
18 17 20 19 19 20 17 15
15 15 18 18 18/ 15 18 15 16 14

Tabs: Diatonic


 5 -6 -6 -7 7 8 -8 -7 6 -6 -6 6 -5 5
 5 -6 -6 -7 7 8 -8 -7 6 -6 -6 7 -8 -7
 -6 -6 -7 7 8 -8
 6 6 -6 -7 -8 7
 5 -6 -6 -7 7 8 -8 -7 6 -6
 5 -6 -6 -7 7 8 -8 -7 6 -6 -6 6 -5 5
 5 -6 -6 -7 7 8 -8 -7 6 -6 -6 7 -8 -7
 -6 -6 -7 7 8 -8
 6 6 -6 -7 -8 7
 5 -6 -6 -7 7 8 -8 -7 6 -6
 7 -8 8 -8 7 -8
 -8 8 -9 9 -9 8 -8 7
 7 7 -8 -8 -8 7 -8 -8 7 -8 8
 7 -8 8 -8 7 -8
 -8 8 -9 9 9 -9 8 7
 7 7 -8 -8 -8 7 -8 7 -7 -6

 Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)