Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tinh Yeu Dieu Ky

TÌNH YÊU DIỆU KỲ
Tabs: Tremolo

15 15 15 18 16 13 16 14 14 13 12 11
15 15 15 18 16 13 16 14 15 15 18 17
15 15 15 18 16 13 16 14 14 13 12 11
15 15 15 18 16 13 16 14 15 16 13 14

Chorus :
17 15 19 20 17 18 15 16 15 14 16 15 18 15 18 17 20 18
17 15 19 20 17 18 15 16 15 14 16 15 18 15 15


14 16 15 18 16 14 13 16 15
14 14 13 14 16 14 15 18

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)