Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tình Nhớ - Trịnh Công Sơn

Tabs: Tremolo
14 17 20 17 17
15 14 15 11 11
14 18 17 18 18
16 13 18 15 15
16 18 16 11 11
16 14 10 10 10
14 11 14 16 11
13 10 11 14 16

14 14 14 14 13
13 13 15 18 17
16 16 16 16 11
11 11 18 15 15
16 16 16 16 17
14 14 14 14 18
13 13 13 13 15
16 15 16 17 14
Tabs: Diatonic

 -6 8 -9 8 8
 7 -6 7 5 5
 -6 -8 8 -8 -8
 -7 6 -8 7 7
 -7 -8 -7 5 5
 -7 -6 -4 -4 -4
 -6 5 -6 -7 5
 6 -4 5 -6 -7

 -6 -6 -6 -6 6
 6 6 7 -8 8
 -7 -7 -7 -7 5
 5 5 -8 7 7
 -7 -7 -7 -7 8
 -6 -6 -6 -6 -8
 6 6 6 6 7
 -7 7 -7 8 -6

Video:

Sheet Music:

Note: 
 La Mí Fá Mí Mí
 Đố La Đố Mi Mi
 La Rế Mí Rế Rế
 Si Sol Rế Đố Đố
 Si Rế Si Mi Mi
 Si La Rê Rê Rê
 La Mi La Si Mi
 Sol Rê Mi La Si

 La La La La Sol
 Sol Sol Đố Rế Mí
 Si Si Si Si Mi
 Mi Mi Rế Đố Đố
 Si Si Si Si Mí
 La La La La Rế
 Sol Sol Sol Sol Đố
 Si Đố Si Mí La

Midi: mf

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)