Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tinh Bo Vo - Lam Phuong

Tình bơ vơ - Lam Phương

Tabs: Diatonic

-2 -2 4 4 4 4 -3 4 -4 5
Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi
4 -6 6 5 -5 6
Dù phút êm đềm xa xưa
6 -6 6 4 -4 5~
nay đã đi vào quên lãng
-5 -5 -6 -5 -5 -6 -5 7 -6 6
Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi
6 -6 6 6 -5 -4
Mây tím đang dâng cao vời
-3 -4 6 6 6 6
Mà tình yêu chưa lên ngôi

-2 -2 4
Ngày mình yêu
4 4 4 -3 4 -4 5
Anh đâu hay tình ta gian dối
4 -6 6 5 -5 6
Để bước phong trần tha hương
6 -6 6 4 -4 5~
Em khóc cho đời viễn xứ
-5 -5 -6
Về làm chi
-5 -6 -5 7 -6 6
rồi anh lặng lẽ ra đi
6 -6 6 6 -5 -4
Gom góp yêu thương quê nhà
-5 6 -5 -3 -2 4
Dâng hết cho người tình xa

6 6 4
Anh đâu ngờ
4 4 4 -6' 6 6
Có ngày đàn đứt dây tơ
6 8' -8 -8 7 6
Một phút tim anh ơ hờ
6 7 -6o -4o 4 6
Trọn kiếp anh vương sầu nhớ

6 -5 -5
Nói đi em
6 4 4 (4o) -4 4 -2
cả đời mình mãi đi tìm
-2 -2 -2 4 -4o -4
Cả đời mình xây ước mơ
-5 -4 -3 -4 6 6
Cho ngày mộng được nên thơ
-5 -2 -2 -2 4 4
Cuối cùng là tình bơ vơ

4 4 4 -3 4 -4 5
Cho anh xin một đêm trăn trối
4 -6 6 5 -5 6
Gởi đống tro tàn năm xưa
6 -6 6 4 -4 5
Dâng hết cho lần yêu cuối
-5 -5 -6
Rồi từng đêm
-5 -5 -6 -5 7 -6 6
Từng đêm nhịp bước cô đơn
6 -6 6 6 -5 -4
Em khóc cho duyên hững hờ
-5 6 -5 -3 -2 4~
Anh chết cho mộng ngày thơ…

Tabs: Tremolo


  7 7 9 9 9 9 8 9 10 11
 9 14 13 11 12 13
 13 14 13 9 10 11
 12 12 14 12 12 14 12 15 14 13
 13 14 13 13 12 10
 8 10 13 13 13 13
 7 7 9
 9 9 9 8 9 10 11
 9 14 13 11 12 13
 13 14 13 9 10 11
 12 12 14
 12 14 12 15 14 13
 13 14 13 13 12 10
 12 13 12 8 7 9
 13 13 9
 9 9 9 14# 13 13
 13 17# 18 18 15 13
 13 15 14b 10b 9 13
 13 12 12
 13 9 9 9b 10 9 7
 7 7 7 9 10b 10
 12 10 8 10 13 13
 12 7 7 7 9 9
 9 9 9 8 9 10 11
 9 14 13 11 12 13
 13 14 13 9 10 11
 12 12 14
 12 12 14 12 15 14 13
 13 14 13 13 12 10
 12 13 12 8 7 9

Video: 
 

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)