Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Su Lua Chon Cua Trai Tim OST

Mi Ryun Han Ga Seum Ah / Foolish Heart (Time Between Dog and Wolf OST) - Lee Jun Ki / 이준기
Tabs: Tremolo

By : xjtrum41 - Harmonica4u
11 13 14 14 14 11 11
11 13 14 12 12 11 12
11 10 10 9 10 11 10 , 10 9 10 11 11

11 13 14 14 14 11 11
14 15 18 18 18 15 16
13 14 14 14 15 18 , 15 16 16 14 14

11 15 16 16 14 14
13 14 13 10 11 11
11 10 11 12 12 12 14 16 , 11 10 9 10 11 11

11 15 16 16 14 14
13 15 18 18 17 17
17 20 20 20 15 16 , 14 13 13 14 14
......

17 20 15 16 , 20 17 16 14
15 18 18 18 15 18 , 15 18 17

Tabs: Diatonic

 5 6 -6 -6 -6 5 5
 5 6 -6 -5 -5 5 -5
 5 -4 -4 4 -4 5 -4 -4 4 -4 5 5

 5 6 -6 -6 -6 5 5
 -6 7 -8 -8 -8 7 -7
 6 -6 -6 -6 7 -8 7 -7 -7 -6 -6

 5 7 -7 -7 -6 -6
 6 -6 6 -4 5 5
 5 -4 5 -5 -5 -5 -6 -7 5 -4 4 -4 5 5

 5 7 -7 -7 -6 -6
 6 7 -8 -8 8 8
 8 -9 -9 -9 7 -7 -6 6 6 -6 -6

 8 -9 7 -7 -9 8 -7 -6
 7 -8 -8 -8 7 -8 7 -8 8

Video:
 

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)