Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Scavengers Paradise - 電視劇《同撈同煲》主題曲

Đường Đến Thiên Đường 
Cảm âm bởi :  oceanxd92 - Harmonica4u

Tabs: Tremolo

13 11 13/ 11 13 11 15 16 14
14 14 13/ 9 11 10 9 10
13 11 13/ 11 13 11 14 16 15
14 14 13 14/ 16 15 16 15 18

17 17 18 17 18 15/ 16 11 11
14 14 13 13 12/ 9 11 10 9 10
16 15 18/ 17 17 18 18 15 13 14 16 14
14 14 14 14 16 15 16/ 17 18 15

Tabs: Diatonic

  6 5 6 5 6 5 7 -7 -6
 -6 -6 6 4 5 -4 4 -4
 6 5 6 5 6 5 -6 -7 7
 -6 -6 6 -6 -7 7 -7 7 -8
 8 8 -8 8 -8 7 -7 5 5
 -6 -6 6 6 -5 4 5 -4 4 -4
 -7 7 -8 8 8 -8 -8 7 6 -6 -7 -6
 -6 -6 -6 -6 -7 7 -7 8 -8 7

Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)