Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sao Ta Lặng im - Hồ Ngọc Hà (Diatonic - Tremolo)

Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận

Tabs: Diatonic
7 7 -7 -7 -6 -7 7 7 -5
-7 -7 -6 -6 6 -6 -7 -7 5
7 7 -7 -7 -6 -7 7 8 -8
-6 -7 7 7 -8 7 -6 -7

7 7 -7 -7 -6 -7 7 7 -5
-7 -7 -6 -6 6 -6 -7 -7 5
7 7 -7 -7 -6 -7 7 8 -8
-6 -7 7 7 7 7 -8 7 -7 -6

CHORUS:
7 7 -7 7 9 -10 -10 -10
-10 -10 9 9
8 -9 9 9 9 8 -8 8
7 7 -7 7 9 -10 -10 -10
-10 10 -10 9
8 -9 9 9 9 9 8 -10
-9 8 -8 -8 -8 -10 9
9 -9 8 -8
Tabs: Tremolo


 15 15 16 16 14 16 15 15 12
 16 16 14 14 13 14 16 16 11
 15 15 16 16 14 16 15 17 18
 14 16 15 15 18 15 14 16
 15 15 16 16 14 16 15 15 12
 16 16 14 14 13 14 16 16 11
 15 15 16 16 14 16 15 17 18
 14 16 15 15 15 15 18 15 16 14
Chorus:
 15 15 16 15 19 22 22 22
 22 22 19 19
 17 20 19 19 19 17 18 17
 15 15 16 15 19 22 22 22
 22 21 22 19
 17 20 19 19 19 19 17 22
 20 17 18 18 18 22 19
 19 20 17 18

Video Music:

1 comment:

  1. Các cao nhân cho em xin tab bài bên em là biển rộng với ạ

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)