Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Santa Claus is Coming to Town (Tremolo - Diatonic)

Santa Claus is Coming to Town - Ông Noel Giáng Trần
Written by: J Fred Coots & Haven Gillespie

Tabs: Tremolo
13 11 12 13 13 14 16 15 15

 11 12 13 13 13 14 13 12 12

 11 13 9 11 10 12 8 9

 13 11 12 13 13 14 16 15 15

 11 12 13 13 13 14 13 12 12

 11 13 9 11 10 12 8 9

 15 18 15 16 15 14 14

 15 18 15 16 15 14

 18 17 18 15 18 16 16 16

 16 15 18 15 16 14 13

 13 13 11 12 13 13 14 16 15 15

 11 12 13 13 13 14 13 12 12

 11 13 9 11 10 12 8 9Tabs: Diatonic

 6 5 -5  6 7 
Frosty the snowman, 
-7 7 -8 7 -7 -6  6 
was a jolly, happy soul. 
 -7 7 -8 7  -7 -6 -6 6 7  5 
with a corncob pipe and a button nose, 
 6 -6  6  -5  5 -5  6 
and two eyes made out of coal. 
 6 5 -5  6  7 
Frosty the snowman, 
-7 7 -8 7 -7  -6  6 
is a fairy tale they say. 
-7 7  -8 7  -7 -6 -6  6  7  5 
he was made of snow but the children know 
 6 -6  6 -5  5  -4  4 
how he came to life one day. 
 4  -6  -6  7  7 -7 -6 6 
There must have been some magic in 
 5  -5  -6  6  -5  5 
that old silk hat they found, 
 5  -4  -4  6  6 -7 -7 -8 
for when they placed it on his head 
-7 7 -8 7  -7  -6 6 
he began to dance around. 
6  6  5 -5  6 7 
Oh, Frosty the snowman,  
-7 7 -8 7 -7  -6  6 
was alive as he could be, 
-7  7  -8 7  -7 -6  -6   6  7  5 
and the children say he could laugh and play 
 6  -6  6 -5  5 -4 4 
just the same as you and me. 
 6 6 6  6   6  -6 6 6  6 
Thumpity thump thump! Thumpity thump! 
-6  6  5 6 -4 
Look at Frosty go. 
 6 6 6  6   6  -6 6 6  6 
Thumpity thump thump! Thumpity thump! 
6 6  6  -6 -7  7 
Over the hills of snow. 

Frosty the snowman 
knew the sun was hot that day, 
so he said lets run and we'll have some fun 
now before I melt away. 
Down to the village 
with a broomstick in his hand, 
running here and there all around the square 
saying catch me if you can! 
He led them down the streets of town 
right to the traffic cop, 
and he only paused a moment when 
he heard him holler, Stop! 
For Frosty the snowman 
had to hurry on his way, 
but he waved goodbye, saying don't you cry 
I'll be back again someday.

Video:
 

Video Music:

Sheet Music: update
Lời Việt :

Ông Noel Giáng Trần

Nhạc Ngoại Quốc
Bài này còn có tựa là "Santa Claus Is Coming To Town"
Lời Việt: Phương Uyên


Khi màn đêm buông rơi
Ngồi cạnh bên trăng
Ngàn vì sao xanh đang lấp lánh trên cao
Đêm thánh cùng ánh sao xuống trần gian

Ông già Noel vui
Dù đêm buốt giá
Dường như tim ông đang có tiếng chuông ngân
Đêm thánh cùng ánh sao xuống trần gian

Vai vác theo một túi nặng nề
Ông bước vô từng ngôi nhà
Ông biết em mơ chiếc cặp mềm
Sớm mai thức giấc lòng ứa nỗi mừng, hê...

Khi màn đêm buông rơi
Ngoài kia tuyết trắng
Và trong tim em đang có tiếng chuông ngân
Đêm thánh cùng ánh sao xuống trần gian 

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)