Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sai Gon Dep Lam - Y Van

Sài Gòn Đẹp Lắm (Beautifully Saigon)
Artist: Y Vân

Tabs: Tremolo
 ( 9 11 13 14 13 11 14 13 12
 10 12 14 16 14 12 16 14 13
 15 16 13b 14 16 14 13 14 13 12
 11 12 13 17 11 13 18 11 13 15 )  x2

 (15 14 14 15 14 16 13 13 16 13
 14 12 12 14 13 11 11 12 11# 13
 15 14 14 15 14 16 13 13 16 13
 14 12 12 14 13 16 16 15 18 15)  x2

 9 11 13 14 13 11 14 13 12
 10 12 14 16 14 12 16 14 13
 15 16 13b 14 16 14 13 14 13 12
 11 12 13 17 11 13 18 11 13 15
Repeat

Tabs: Diatonic

Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai
+4 +5 +6 -6 / +6 +5 -6 / +6 -5
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
-4 -5 -6 -7 / -6 -5 -7 / -6 +6
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây
+7 -7 +6o -6 / -7 -6 +6 / -6 +6 -5
Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!
+5 -5 +6 +8 / +5 +6 -8 / +5 +6 +7

Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
+4 +5 +6 -6 / +6 +5 -6 / +6 -5
Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao
-4 -5 -6 -7 / -6 -5 -7 / -6 +6
Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui
+7 -7 +6b -6 / -7 -6 +6 / -6 +6 -5
Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!
+5 -5 +6 +8 / +5  +6 -8 / +5 +6 +7

Lá là là lá là      Lá là là lá là
+7 -6 -6 +7 -6 / -7 +6 +6 -7 +6
Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa
-6 -5 -5 -6  / +6 +5 / +5 -5 +5# +6
Lá la la lá la     Lá la la lá la
+7 -6 -6 +7 -6  / -7 +6 +6 -7 +6
Ôi đời đẹp quá đẹp quá tràn bao ý thơ
-6 -5 -5 -6  / +6 -7 / -7 +7 -8 +7

Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
+4 +5 +6 -6 / +6 +5 -6 / +6 -5
Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa
-4 -5 -6 -7 / -6 -5 -7 / -6 +6
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
+7 -7 +6b -6 / -7 -6 +6 / -6 +6 -5
Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!
+5 -5 +6 +8 / +5 +6 -8 / +5 +6 +7

Nguồn: TheHarmonica.Blogspot.com
Video: Another song played by Tong Son


Sheet Music: update
Midi: ( File .Kar ) Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)