Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Romance Spanish

 Tabs: Tremolo
  16 16 16 16 14 13 13 12 11 11 13
 16 17 17 17 17 18 15 15 16 14 14 16
 15 16 15 16 18 15 16 16 14 13 13
 12 11 12 12 12 12 13 12 11 11 11 11

Tabs: Diatonic
-7 -7 -7 -7 -6 +6 +6 -5 +5 +5 +6 
-7 +8 +8 +8 +8 -8 +7 +7 -7 -6 -6 -7 
+7 -7 +7 -7 -8 +7 -7 -7 -6 +6 +6 
-5 +5 -5 -5 -5 -5 +6 -5 +5 +5 +5 +5


Video: Harmonica02:01Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)