Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Quốc ca Việt Nam

Tabs: Tremolo
9 10 9 12 12 13 12 14 14
13 12 10 12 12 10 9 6 9
12 13 14 14 14 13 12 15
14 12 13 13 14 11 9 12
14 16 15 15 18 15 14
14 13 12 9 11 11 13 12
14 16 15 15 18 15 14
14 13 12 12 9 15 14 12 18 15 14 13 9 13 13 14 12

Tabs: Diatonic

4 -4 4 -5 -5 6 -5 -6 -6
6 -5 -4 -5 -5 -4 4 -2 4
-5 6 -6 -6 -6 6 -5 7
-6 -5 6 6 -6 5 4 -5
-6 -7 7 7 -8 7 -6
-6 6 -5 4 5 5 6 -5
-6 -7 7 7 -8 7 -6
-6 6 -5 -5 4 7 -6 -5 -8 7 -6 6 4 6 6 -6 -5

Cập Nhật:
Quốc ca Việt Nam (giọng Đô trưởng):

Đoàn quân Việt Nam đi,
G4 A4 G4 C5 C5,
7 6 7 9 9,

Chung lòng cứu quốc.
D5 C5 E5 E5.
10 9 11 11.

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.
D5 C5 A4 C5 C5 A4 G4 E4 G4.
10 9 6 9 9 6 7 5 7.

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.
C5 D5 E5 E5 E5 D5 C5 G5.
9 10 11 11 11 10 9 13.

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
E5 C5 D5 D5 E5 B4 G4 C5.
11 9 10 10 11 8 7 9.

Đường vinh* quang xây xác quân thù.
E5 F5* G5 G5 A5 G5 E5.
11 12* 13 13 14 13 11.

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
E5 D5 C5 G4 B4 B4 D5 C5.
11 10 9 7 8 8 10 9.

Vì nhân* dân chiến đấu không ngừng.
E5 F5* G5 G5 A5 G5 D5.
11 12* 13 13 14 13 10.

Tiến mau ra sa trường.
E5 D5 C5 C5 G4.
11 10 9 9 7.

Tiến lên!
G5 E5!
13 11!

Cùng tiến lên!
C5 A5 G5!
9 14 13!

Nước non Việt Nam ta
E5 D5 G4 D5 D5
11 10 7 10 10

Vững bền!
E5 C5!
11 9!
Video:

2 comments:

 1. Các bạn xem lại nha :)

  Quốc ca Việt Nam (giọng Đô trưởng):

  Đoàn quân Việt Nam đi,
  G4 A4 G4 C5 C5,
  7 6 7 9 9,

  Chung lòng cứu quốc.
  D5 C5 E5 E5.
  10 9 11 11.

  Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.
  D5 C5 A4 C5 C5 A4 G4 E4 G4.
  10 9 6 9 9 6 7 5 7.

  Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.
  C5 D5 E5 E5 E5 D5 C5 G5.
  9 10 11 11 11 10 9 13.

  Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
  E5 C5 D5 D5 E5 B4 G4 C5.
  11 9 10 10 11 8 7 9.

  Đường vinh* quang xây xác quân thù.
  E5 F5* G5 G5 A5 G5 E5.
  11 12* 13 13 14 13 11.

  Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
  E5 D5 C5 G4 B4 B4 D5 C5.
  11 10 9 7 8 8 10 9.

  Vì nhân* dân chiến đấu không ngừng.
  E5 F5* G5 G5 A5 G5 D5.
  11 12* 13 13 14 13 10.

  Tiến mau ra sa trường.
  E5 D5 C5 C5 G4.
  11 10 9 9 7.

  Tiến lên!
  G5 E5!
  13 11!

  Cùng tiến lên!
  C5 A5 G5!
  9 14 13!

  Nước non Việt Nam ta
  E5 D5 G4 D5 D5
  11 10 7 10 10

  Vững bền!
  E5 C5!
  11 9!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến :D. Mình sẽ sửa ngay :D

   Delete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)