Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Que Toi - Thuy Chi

 Tabs: Tremolo
 ( 18 18 17 18 15 18 13 , 18 18 17 18 16 13
 13 13 14 13 11 17 18 , 17 18 15 13 18 )
 15 15 18 15 10 14 14 , 17 17 19 18 15
 14 14 15 14 13 15 15 , 15 18 17 15 18
 15 15 18 15 10 14 14 , 17 17 19 18 15
 14 14 15 14 13 15 15 , 15 18 17 15 18
 14 14 15 14 13 15 15 , 15 18 17 15 18 , 17

 17 17 20# 17 18 , 17 13 13 17 17 20# 17 15# 14
 14 14 15 14 13 22 19 , 22 19 20 15 19
 15 15 18 15 10 14 14 , 17 17 19 18 15
 14 14 15 14 13 15 15 , 10 14 13 14 15

Tabs: Diatonic
 -8 -8 8 -8 7 -8 6 -8 -8 8 -8 -7 6
 6 6 -6 6 5 8 -8 8 -8 7 6 -8
 7 7 -8 7 -4 -6 -6 8 8 9 -8 7
 -6 -6 7 -6 6 7 7 7 -8 8 7 -8
 7 7 -8 7 -4 -6 -6 8 8 9 -8 7
 -6 -6 7 -6 6 7 7 7 -8 8 7 -8
 -6 -6 7 -6 6 7 7 7 -8 8 7 -8 8

 8 8 -9# 8 -8 8 6 6 8 8 -9# 8 7# -6
 -6 -6 7 -6 6 -10 9 -10 9 -9 7 9
 7 7 -8 7 -4 -6 -6 8 8 9 -8 7
 -6 -6 7 -6 6 7 7 -4 -6 6 -6 7Video:

Sheet Music: update
Note:
( Rế rế mí rế đố rế sol , rế rế mí rế si sol
Sol sol la sol mi mí rế , mí rế đố sol rế )
Đố đố rế đố rê la la , mí mí sól rế đố
La la đố la sol đố đố , đố rế mí đố rế
Đố đố rế đố rê la la , mí mí sól rế đố
La la đố la sol đố đố , đố rế mí đố rế
La la đố la sol đố đố , đố rế mí đố rế , mí

Mí mí fá# mí rế , mí sol sol mí mí fá# mí đố# la
La la đố la sol lá sól , lá sól fá đố sól
Đố đố rế đố rê la la , mí mí sól rế đố
La la đố la sol đố đố , rê la sol la đố

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)