Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - OH Holy Night (Tremolo - Diatonic) Chúa Ra Đời

OH Holy Night - Celine Dion (Adolphe, Charles Adam)
Chúa Ra Đời  - Đêm Thiêng Liêng 
Tabs: Tremolo

  11 11 11 13
 13 14 14 12 14 15 13
 13 11 10 9
 11 12 13 12 10 9
 11 11 11 13
 13 14 14 12 14 15 13
 13 12 11 16
 13 14 16 15 16 11
 13 13 14 10
 13 14 13 15 11 14 13
 13 13 14 10
 13 14 13 15 11 13
 15 16 14 16
 16 18 14 14 14 15 15
 15 17 18 13 15
 16 14 13 13 14 13 13

 15 18 13 17
 18 15 16 15 18 15

Tabs: Diatonic
5 5 5  6  
O ho-ly night!

 6  -6  -6  -5  -6  7  6
the stars are bright-ly shin-ing,

 6 5 -4  4  
It is the night

 5 -5  6 -5  -4   4
of the dear Sav-ior's birth!

 5  5  5  6  
Long lay the world

 6 -6 -6  -5  -6  7  6
in sin and dark-ness pin-ing,

 6 -5 5  -7   
Till He ap-peared,

 6 -6 -7 7 -7  5
gift of in-fi-nite worth!

 6  6 -6  -4 
Be-hold the Babe

 6 -6  6  7  5 -6 6
in yon-der man-ger low-ly,

 6  6  -6 -4  
'Tis God's own Son

 6  -6  6 7 5  6
come down in Hu-man form:

 7 -7 -6  -7  
Fall on your knees,

-7 -8 -6  -6  -6  7 7
be-fore the Lord most ho-ly!

7 8 -8  6  7 
O night, di-vine,

-7-6  6   6  -6  6  6
 O-o night when Christ was born!

7  -8  6  8 
O night di-vine,

-8  7  -7  7  -8  7
 O night, O night di-vine!

Video:

 

Video Music:


Sheet Music: update

Lời Việt: Chúa Ra Đời - Anh Linh

Kìa một vì sao soi sáng khắp trời muôn ánh huyền.
Chúa Con ra đời thành Be Lem chốn hang hèn.
Vì lòng từ nhân, Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm,
xuống nơi trần thế cùng ta sống rất âm thầm.

Bao năm sống ẩn thân khó nghèo với người thế gian,
mong sao khắp trần gian mau tìm thấy niềm tin.
Hỡi muôn ngàn dân! Hãy hát chào mừng Vị Cứu Tinh.
Người đến, người đến cứu ta thoát chốn điêu linh.
Toàn dân cùng đứng hoan ca mừng Người Giáng Sinh.

Mục đồng dậy mau theo ánh sáng về đây kính thờ.
Chúa Con ra đời miền hoang vu chốn hang lừa.
Đừng ngần ngại chi, hang đá hãy vào xem Chúa Trời,
khác chi người thế, nằm run khóc với Mẹ Người.

Anh em chớ hoài nghi mau quỳ gối thờ kính tôn.
Ngôi Hai Chúa từ nhân đã mặc xác phàm nhân.
Hỡi muôn ngàn dân! Hãy hát chào mừng Vị Cứu Tinh.
Người đến, người đến cứu ta thoát chốn điêu linh.
Toàn dân cùng đứng hoan ca mừng Người Giáng Sinh.

Ngài là niềm tin, sao sáng dẫn đường đưa lối về.
Những ai tâm hồn nhiều đau thương gánh nặng nề.
Tìm nguồn ủi an, xin hãy nhớ ngày xưa Chúa ta
khó khăn hèn yếu lẻ loi giữa chốn hang lừa.

Nêu gương sáng dạy ta danh lợi thế đừng thiết tha,
theo gương Chúa ngày xưa coi thường kiếp phù hoa.
Hỡi muôn ngàn dân! Hãy hát chào mừng Vị Cứu Tinh,
Người đến, người đến cứu ta thoát chốn điêu linh.
Toàn dân cùng đứng hoan ca mừng Người Giáng Sinh.

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)