Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Numa Numa - My Ya Hee - O-zone

Dragostea Din Tei

17 18 17
15 15 18 15 16 13
17 19 20 17 16
16 20 17 18 17 18 15
17 18 17 15 15 18 15 16 13
17 19 20 18 20 18 17 15

Tabs: Tremolo (tone thấp)
11 10 11
9 9 10 9 8 7
11 13 12 11 8
8 12 11 10 11 10 9
11 10 11 9 9 10 9 8 7
11 13 12 10 12 10 11 9

8    -8   8        7
Vrei sa pleci  dar 
7  -8  7 -7  6
nu ma nu ma iei.
8  9  -9  8  -7
Nu ma nu ma iei,
-7 -9  8 -8  8 -8  7
nu ma nu ma nu ma iei.
8   -8   8   7  7  -8   7   -7  6
Chi-pul tau se dra-go-stea din-tei.
8   9   -9  -8 -9  -8  8 7
Mi min-tesc de o-chii ta-i.

Video: 

Sheet Music: update
Midi: DownNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)