Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Noi Dau Ngot Ngao

Nỗi Đau Ngọt Ngào

Tabs: Diatonic


+5 -6 -7 +7 -7 +7 -7 -6 +5 +5
+5 -6 -7 +7 -7 +7 -7 -6 +5 -7
-6 -8 +8 -9 +8 -9 +8 -8 -6 -6
-6 -8 +8 -9 +8 -9 +8 -8 -7 +8

+8 -9 +8 -8 -10 -9 +8 +7 +7
-8 +7 -7 -6 +6 -9 +8
+8 -9 +8 -8 -10 -9 +8 -10 +7
-8 +7 -7 -6 +7 -7 -6

Tabs: Tremolo

 11 14 16 15 16 15 16 14 11 11
 11 14 16 15 16 15 16 14 11 16
 14 18 17 20 17 20 17 18 14 14
 14 18 17 20 17 20 17 18 16 17

 17 20 17 18 22 20 17 15 15
 18 15 16 14 13 20 17
 17 20 17 18 22 20 17 22 15
 18 15 16 14 15 16 14

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)