Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nhỏ ơi (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
Lần đầu ta gặp nhỏ , trong nắng chiều bay bay
14 14 15 14 13 16 18 13 14 14
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo nhỏ không tên
14 14 15 14 13 16 16 16 17 17
Ừ thì nhỏ không tên , bây giờ quen nhé nhỏ , nhỏ ơi
14 14 11 18 18 16 13 14 15 11 11 14
Lần này ta gặp nhỏ , trong nắng chiều bay bay
14 14 15 14 13 16 18 13 14 14
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
14 14 15 14 13 16 16 16 17 17
Ừ thì nhỏ chưa yêu , bây giờ yêu nhé nhỏ , nhỏ ơi
14 14 11 18 18 16 13 14 15 11 11 14
Lần này , nhỏ quay đi , không thèm nhìn ta nữa
14 14 11 18 18 14 13 13 14 11
Giọt sầu rơi một mình , chỉ còn ta một mình , nhỏ ơi
11 11 14 11 10 11 11 14 11 10 11 14
Còn gì đâu hỡi nhỏ , trong nắng chiều phôi phai
14 14 15 14 13 16 18 13 14 14
Kỷ niệm ta cùng nhỏ , giờ chỉ là hư vô
14 14 15 14 13 16 16 16 17 17
Ừ thì là hư vô , xa rồi vẫn nhớ hoài , nhỏ ơi
14 14 11 18 18 16 13 14 15 11 11 14
Tình cờ ta gặp nhỏ , trong nắng vàng ban mai
14 14 15 14 13 16 18 13 14 14
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ , nhỏ bảo khờ ghê đi
14 14 15 14 13 16 16 16 17 17
Ừ thì khờ ghê đi , thương rồi sao chẳng hiểu , nhỏ ơi
14 14 11 18 18 16 13 14 15 11 11 14

Tabs: Diatonic

 -6 -6 7 -6 6 -7 -8 6 -6 -6
 -6 -6 7 -6 6 -7 -7 -7 8 8
 -6 -6 5 -8 -8 -7 6 -6 7 5 5 -6
 -6 -6 7 -6 6 -7 -8 6 -6 -6
 -6 -6 7 -6 6 -7 -7 -7 8 8
 -6 -6 5 -8 -8 -7 6 -6 7 5 5 -6
 -6 -6 5 -8 -8 -6 6 6 -6 5

 5 5 -6 5 -4 5 5 -6 5 -4 5 -6
 -6 -6 7 -6 6 -7 -8 6 -6 -6
 -6 -6 7 -6 6 -7 -7 -7 8 8
 -6 -6 5 -8 -8 -7 6 -6 7 5 5 -6
 -6 -6 7 -6 6 -7 -8 6 -6 -6
 -6 -6 7 -6 6 -7 -7 -7 8 8
 -6 -6 5 -8 -8 -7 6 -6 7 5 5 -6

Video:
 
Note:
 La La Đố La Sol Si Rế Sol La La
 La La Đố La Sol Si Si Si Mí Mí
 La La Mi Rế Rế Si Sol La Đố Mi Mi La
 La La Đố La Sol Si Rế Sol La La
 La La Đố La Sol Si Si Si Mí Mí
 La La Mi Rế Rế Si Sol La Đố Mi Mi La
 La La Mi Rế Rế La Sol Sol La Mi
 Mi Mi La Mi Rê Mi Mi La Mi Rê Mi La
 La La Đố La Sol Si Rế Sol La La
 La La Đố La Sol Si Si Si Mí Mí
 La La Mi Rế Rế Si Sol La Đố Mi Mi La
 La La Đố La Sol Si Rế Sol La La
 La La Đố La Sol Si Si Si Mí Mí
 La La Mi Rế Rế Si Sol La Đố Mi Mi La

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)